Wskaźnik Rynku Pracy spadł czwarty miesiąc z rzędu

Rynek pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 1,2 pkt m/m w styczniu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Jest to czwarty miesiąc spadku.

Lupa powiększająca napis: praca
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 1,2 pkt m/m w styczniu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Jest to czwarty miesiąc spadku.

#BIEC: #WRP spadł o 1,2 pkt m/m w I, dalszy spadek bezrobocia będzie utrudniony #praca #RynekPracy

"Wcześniej, przez sześć miesięcy wartość wskaźnika rosła, choć ze zmienną dynamiką. Obecna wartość absolutna wskaźnika jest jeszcze powyżej minimum odnotowanego na początku ubiegłego roku, ale jeśli dynamika spadku zostanie utrzymana to w najbliższym czasie minimum powinno zostać przebite. Taka tendencja zmian najpewniej ponownie oznacza dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy i kontynuację spadku stopy bezrobocia. Nadal istnieją jednak istotne bariery po stronie podażowej, co może osłabiać możliwości dalszego spadku stopy bezrobocia" - czytamy w raporcie.Pięć składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku spadku jego wartości, w tym - najsilniej - dane na temat liczby ofert pracy trafiających do powiatowych urzędów pracy. Trzy zmienne zapowiadają wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego, podało Biuro.

Ogólny stan gospodarki oceniany pozytywnie

Ogólny stan gospodarki oceniany był pozytywnie, choć nieznacznie gorzej niż przed miesiącem. Ponadto, menedżerowie przedsiębiorstw przemysłowych sformułowali nieco ostrożniejsze niż przed miesiącem plany zatrudnieniowe na najbliższy okres. Przewaga odsetka firm deklarujących wzrost zatrudnienia nad odsetkiem firm deklarujących redukcję zatrudnienia zmalała w ujęciu miesięcznym. Podobnej wielkości wzrosty zatrudnienia zakłada się w przedsiębiorstwach średnich i dużych. W małych firmach prognozuje się brak zmian liczby osób pracujących, podano także."W ujęciu branżowym największe wzrosty zakładane są przez producentów pozostałego sprzętu transportowego, a największe zwolnienia pracowników przewidywane są wśród producentów odzieży" - podało Biuro.

Zwiększona podaż nowych ofert pracy w urzędach pracy

Eksperci wskazują, że utrzymała się zwiększona podaż nowych ofert pracy w urzędach pracy."W grudniu w porównaniu do listopada wzrost wyniósł niespełna 2%, zaś w ujęciu absolutnym napływ nowych miejsc pracy był dwa razy większy niż liczba osób bezrobotnych, które znalazły pracę" - podkreśliło Biuro.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: