Wskaźnik Rynku Pracy w maju w górę, maleje napływ ofert

Rynek pracy

Wskaźnik Rynku Pracy - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,4 pkt m/m w maju 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku wzrostu jego wartości, a tym samym prognozują możliwość wzrostu stopy bezrobocia, a pięć zmiennych oddziałuje w kierunku spadku wartości wskaźnika, a tym samym dalszego spadku stopy bezrobocia.

Kobieta przeglądająca ogłoszenia o pracę
Fot. stock.adobe.com/sebra

Wskaźnik Rynku Pracy - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,4 pkt m/m w maju 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku wzrostu jego wartości, a tym samym prognozują możliwość wzrostu stopy bezrobocia, a pięć zmiennych oddziałuje w kierunku spadku wartości wskaźnika, a tym samym dalszego spadku stopy bezrobocia.

Wskaźnik Rynku Pracy - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,4 pkt m/m w maju #WRP #BIEC #praca

Zmienną, która najbardziej negatywnie wpływa na prognozy sytuacji krótkookresowej na rynku pracy jest liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędu pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia.Czytaj także: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 5,6 proc. w kwietniu >>>

Pracę znalazło w kwietniu 63 tys. osób bezrobotnych

"W kwietniu pracę znalazło 'zaledwie' 63 tys. osób bezrobotnych, co oznacza miesięczny spadek wielkości odpływu o 12%. Z kolei, w porównaniu do kwietnia 2018 roku pracę znalazło o niespełna 10 tys. mniej osób bezrobotnych (spadek na poziomie niespełna 14%)" - czytamy w raporcie.Dobrą sytuację na rynku pracy oraz stosunkowo pozytywne oczekiwania przedsiębiorców zdają się potwierdzać badania koniunktury, podano także.

Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej bez zmian

"Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej GUS w ujęciu miesięcznym nie uległ istotnym zmianom. Ogólna ocena sytuacji gospodarczej uległa lekkiej poprawie, natomiast pogorszyły się prognozy zatrudnieniowe menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych. Obecnie zbliżony odsetek firm deklaruje w najbliższej przyszłości wzrost, jak i spadek wielkości zatrudnienia. W przekroju wielkości firm nieco lepsze prognozy formułują przedsiębiorstwa duże, małe są mniej skłonne powiększać zatrudnienie" - czytamy w materiale.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: