Wskaźnik Rynku Pracy w maju wzrósł. Utrzymuje się niska aktywność zawodowa

Rynek pracy

Zakreślone w gazecie ogłoszeni ao pracę
Fot. stock.adobe.com/PhDreams

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,6 pkt m/m w maju 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Istotnym problemem polskiego rynku pracy jest niska aktywność zawodowa #BIEC #WRP #praca #rynekpracy

“Jest to drugi z rzędu miesiąc, gdy wskaźnik rośnie, przy nieco większej skali zmian niż przed miesiącem. W ubiegłym roku w analogicznym okresie także doszło do wzrostu wartości wskaźnika, co może wskazywać na tymczasowość zmian, a nie odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji. Tym niemniej, rezerwy pozwalające na dalszy spadek bezrobocia kurczą się, a istotnym problemem polskiego rynku pracy jest niska aktywność zawodowa” – czytamy w raporcie.

Obecnie cztery składowe wskaźnika oddziałują w kierunku dalszego spadku bezrobocia, a tyle samo zmiennych zapowiada pogorszenie sytuacji na rynku pracy, podkreśliło Biuro.

Pracę znalazło o 12,5% mniej bezrobotnych

“Odpływ z bezrobocia był także istotnie mniejszy w ujęciu rocznym, w porównaniu do kwietnia 2017 roku pracę znalazło o 12,5% mniej bezrobotnych. Malejący odpływ z bezrobocia do zatrudnienia, mimo ogólnie dobrej sytuacji na rynku pracy, odzwierciedla malejący zasób efektywnej podaży pracy wśród zarejestrowanych bezrobotnych” – czytamy dalej.

Przez ostatnie ok. dwa lata napływ do zasobu bezrobocia kształtował się na poziomie o około 20% niższym niż np. w latach 2014-2016, podano także.

“Wśród bezrobotnych zarejestrowanych będących w szczególnej sytuacji, podobnie jak przed miesiącem, zmalała liczba młodych i osób 50+ oraz długotrwale bezrobotnych” – czytamy również.

“Od czwartego kwartału 2016 roku utrzymuje się przewaga liczby przedsiębiorstw prognozujących wzrost liczby pracowników, nad tymi zapowiadającymi głównie zwolnienia” – podano także.

Zwolnienia w przemyśle odzieżowym

W ujęciu branżowym zwolnienia przeważają w przemyśle odzieżowym, a największe wzrosty liczby pracowników przewidywane są przez producentów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, producentów pozostałego sprzętu transportowego, oraz przy wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: