Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w czerwcu w dół

Gospodarka

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 101,9 w czerwcu 2019 r. wobec 102,3 w maju i w porównaniu do 108,4 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Mężczyzna trzymający wykres spadkowy
Fot. stock.adobe.com/staras

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 101,9 w czerwcu 2019 r. wobec 102,3 w maju i w porównaniu do 108,4 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej #GUS (#SI) w czerwcu 2019 r. wynosi 101,9 i kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w maju 2019 r. i niższym niż przed rokiem. #KoniunkturaGospodarcza #koniunktura #GUS @GUS_STAT

"Składowa dla budownictwa i handlu detalicznego kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w maju br., dotycząca usług na poziomie wyższym, natomiast przetwórstwa przemysłowego - niższym. W stosunku do czerwca 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym

W czerwcu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 106,2 wobec 107,5 miesiąc wcześniej i wobec 112,4 rok wcześniej."W czerwcu wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, nieco niższym od notowanego przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest pozytywnie, nieco gorzej niż w maju, a prognozy produkcji są negatywne, zbliżone do sygnalizowanych w zeszłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych, zbliżony do odnotowanego w maju" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 112,8 w czerwcu br. wobec 113 miesiąc wcześniej i 115,2 rok wcześniej."Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w czerwcu na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym i zagranicznym oraz prognozowane zatrudnienie oceniane są pozytywnie, podobnie jak w maju" - czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 104,9 w czerwcu 2019 r. wobec 105,5 w maju br. i wobec i 108,2 rok wcześniej."W czerwcu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do sygnalizowanego w maju br. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są korzystne, podobne do zgłaszanych przed miesiącem. Utrzymują się optymistyczne przewidywania dotyczące sprzedaży. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania" - podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w czerwcu 94 wobec 93 miesiąc wcześniej i 102,1 rok wcześniej."W czerwcu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, nieco wyższym od notowanego w maju br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i zbliżone do przewidywań z maja br." - czytamy także w materiale.Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, ale niższe niż przed rokiem, podano również.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: