Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w kwietniu w dół

Gospodarka

Wykresy gospodarcze
Wykresy gospodarcze Fot. stock.adobe.com/monsitj

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 102,2 w kwietniu 2019 r. wobec 104,9 w marcu i w porównaniu do 107,8 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej #GUS (#SI) w kwietniu 2019 r. wynosi 102,2 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w marcu 2019 r. #KoniunkturaGospodarcza #koniunktura @GUS_STAT

„Składowa dla budownictwa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w marcu br., a dotycząca przetwórstwa przemysłowego, handlu detalicznego i usług na poziomie niższym. W stosunku do kwietnia 2018 r. wartości składowych dla handlu detalicznego i usług są niższe, natomiast dotyczące przetwórstwa przemysłowego i budownictwa – zbliżone” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym

W kwietniu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 107,8 wobec 109,8 miesiąc wcześniej i wobec 108,3 rok wcześniej.

Czytaj także: Pogorszenie koniunktury gospodarczej typowe dla spowolnienia >>>

„Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się w kwietniu na dodatnim poziomie, choć niższym od formułowanego przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest mniej korzystnie niż w marcu. Prognozy produkcji są negatywne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych – niższy odnotowywanego w marcu” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 114,8 w kwietniu br. wobec 115,3 miesiąc wcześniej i 115,6 rok wcześniej.

„Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w kwietniu na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Utrzymują się pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym, natomiast prognozy zatrudnienia są mniej optymistyczne niż w marcu” – czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 104,5 w kwietniu 2019 r. wobec 106,4 w marcu br. i wobec i 108,7 rok wcześniej.

„W kwietniu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, choć nieznacznie niższym od prezentowanego w marcu br. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są nieznacznie korzystne, ale ostrożniejsze od sygnalizowanych w ostatnich czterech latach. Przewidywania dotyczące sprzedaży są optymistyczne, lepsze od formułowanych w ostatnich trzech miesiącach. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego” – podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w kwietniu 92,3 wobec 96,3 miesiąc wcześniej i 105,6 rok wcześniej.

„W kwietniu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, niższym od notowanego w marcu br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i gorsze od przewidywań z marca br.” – czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem (101,4 wobec 104,7), prognostycznych – spadł o 2,1 m/m i wynosi 102,9, podano również.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: