Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w lutym w górę

Gospodarka

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 104,9 w lutym 2019 r. wobec 104,2 w styczniu i w porównaniu do 113,3 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od stycznia 2017 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Wykresy
Fot. stock.adobe.com/Aleksey

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 104,9 w lutym 2019 r. wobec 104,2 w styczniu i w porównaniu do 113,3 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od stycznia 2017 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

W lutym 2019 r. ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej wynosi 104,9 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego w styczniu 2019 oraz niższym niż przed rokiem. #GUS #SI #statystyki #koniunktura

"Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lutym 2019 r. kształtuje się na poziomie nieco wyższym od notowanego w styczniu 2019 r., ale niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej" - czytamy w komunikacie.Składowa odnosząca się do przetwórstwa przemysłowego kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego w styczniu, a dotycząca budownictwa i usług na poziomie zbliżonym. Tylko wartość składowej odnoszącej się do handlu detalicznego jest niższa niż przed miesiącem. W stosunku do lutego 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe, wskazał Urząd.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym

W lutym 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 109,6 wobec 108,3 miesiąc wcześniej i wobec 115,8 rok wcześniej."Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, nieco wyższym niż przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest pozytywnie, a prognozy produkcji są negatywne, podobnie jak w styczniu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych - najwyższy od sierpnia 2018 r" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 116,5 w lutym br. wobec 116,7 miesiąc wcześniej i 116,9 rok wcześniej."Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w lutym na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym są bardziej pozytywne niż w styczniu, natomiast prognozy zatrudnienia - mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu" - czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 105,5 w lutym 2019 r. wobec 106 w styczniu br. i wobec i 113,1 rok wcześniej."Wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się w lutym na dodatnim poziomie, zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach oraz przewidywania dotyczące sprzedaży są również korzystne, podobne do formułowanych w styczniu br. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego" - podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w lutym 96,5 wobec 96,4 miesiąc wcześniej i 109,4 rok wcześniej."W lutym wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, zbliżonym do prezentowanego przed miesiącem. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno dla ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i dla popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i gorsze od przewidywań ze stycznia" - czytamy także w materiale.Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem (104,1 wobec 102,4), prognostycznych - spadł o 0,1 m/m i wynosi 105,6, podano również.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: