Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w maju w górę

Gospodarka

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 102,3 w maju 2019 r. wobec 102,2 w kwietniu i w porównaniu do 108,9 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Wykresy gospodarcze
Wykres Fot. stock.adobe.com/lucadp

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 102,3 w maju 2019 r. wobec 102,2 w kwietniu i w porównaniu do 108,9 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 102,3 w maju 2019 r. wobec 102,2 w kwietniu i w porównaniu do 108,9 rok wcześniej #KoniunkturaGospodarcza #GUS @GUS_STAT

"Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i usług kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w kwietniu br., dotycząca handlu detalicznego na poziomie wyższym, natomiast budownictwa - niższym. W stosunku do maja 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym

W maju 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 107,6 wobec 107,6 miesiąc wcześniej i wobec 111,8 rok wcześniej.

"W maju 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim, podobnie jak w kwietniu br. Bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Prognozy produkcji są nieznacznie negatywne i zbliżone do formułowanych w kwietniu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych - niższy od odnotowanego w ubiegłym miesiącu" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 113,1 w maju br. wobec 114,4 miesiąc wcześniej i 115,7 rok wcześniej.

"W maju 2019 r. wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się na dodatnim poziomie, nieznacznie niższym od notowanego w kwietniu. Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym i zagranicznym oceniany jest mniej pozytywnie niż przed miesiącem, a prognozy zatrudnienia są mniej optymistyczne od formułowanych w kwietniu" - czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 105,5 w maju 2019 r. wobec 104,5 w kwietniu br. i wobec i 107,4 rok wcześniej."W maju 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, nieco wyższym niż w kwietniu br. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są bardziej korzystne od sygnalizowanych w kwietniu br. Przewidywania dotyczące sprzedaży są najmniej optymistyczne od grudnia 2016 r. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania" - podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w maju 92,8 wobec 92,5 miesiąc wcześniej i 104 rok wcześniej."W maju 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, zbliżonym do notowanego w kwietniu br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i podobne do przewidywań z kwietnia br." - czytamy także w materiale.Wskaźnik ocen diagnostycznych jest nieco niższy od zgłaszanego przed miesiącem (101,1 wobec 101,4), prognostycznych - wzrósł o 0,5 m/m i wynosi 103,3, podano również.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: