Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w październiku mdm w górę, ale na poziomie niższym niż przed rokiem

Gospodarka

Mężczyzna rysujący wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/Sergey Nivens

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 101 w październiku 2019 r. wobec 100,2 we wrześniu i w porównaniu do 104,8 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej #GUS wynosi 101 w październiku 2019 r. wobec 100,2 we wrześniu i w porównaniu do 104,8 rok wcześniej #KoniunkturaGospodarcza @GUS_STAT

„Składowa dla przetwórstwa przemysłowego kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego we wrześniu br., dotycząca usług – na niższym poziomie. W przypadku budownictwa i handlu detalicznego składowa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu. W stosunku do października 2018 r. wartości składowej dla budownictwa, handlu detalicznego i usług są niższe, a dla przetwórstwa przemysłowego – zbliżone” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym 

W październiku 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 107,1 wobec 104,3 miesiąc wcześniej i wobec 107,5 rok wcześniej.

Czytaj także: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce we wrześniu w dół >>>

„W październiku 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, wyższym w stosunku do notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są pozytywne i zbliżone do sygnalizowanych we wrześniu br. Prognozy produkcji są nieznacznie mniej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 111,1 w październiku br. wobec 111,5 miesiąc wcześniej i 114,1 rok wcześniej.

„Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w październiku na dodatnim poziomie, podobnym jak przed miesiącem. Utrzymują się pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym, natomiast prognozy zatrudnienia są nieco mniej optymistyczne od formułowanych we wrześniu br.” – czytamy dalej.

Czytaj także: W przetwórstwie lekkie odbicie, w handlu i usługach spadki >>>

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 100,2 w październiku 2019 r. wobec 100,8 we wrześniu br. i wobec i 108,4 rok wcześniej.

„W październiku 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie nieco niższym w stosunku do sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są nieco bardziej korzystne niż sygnalizowano we wrześniu br. Przewidywania dotyczące sprzedaży są pesymistyczne, wobec pozytywnych prognoz formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania” – podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w październiku 91,3 wobec 92,9 miesiąc wcześniej i 99,1 rok wcześniej.

„W październiku 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, niższym niż we wrześniu br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są bardziej pesymistyczne w stosunku do przewidywań z września br” – czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych wyniósł w październiku 102,7 wobec 100,5 miesiąc wcześniej i 101 rok wcześniej.

Wskaźnik ocen prognostycznych wyniósł w październiku 99,6 wobec 100 miesiąc wcześniej i 108,1 rok wcześniej.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: