Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej we wrześniu w dół

Gospodarka

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 100,2 we wrześniu 2019 r. wobec 100,4 w sierpniu i w porównaniu do 104,8 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Mężczyzna w garniturze i wykres spadkowy
Wykres Fot. stock.adobe.com/Coloures-Pic

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 100,2 we wrześniu 2019 r. wobec 100,4 w sierpniu i w porównaniu do 104,8 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej #GUS wynosi 100,2 we wrześniu 2019 r. wobec 100,4 w sierpniu i w porównaniu do 104,8 rok wcześniej #KoniunkturaGospodarcza @GUS_STAT

"Składowa dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w sierpniu br., dotycząca handlu detalicznego - na niższym poziomie. W stosunku do września 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym 

We wrześniu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 104 wobec 103,9 miesiąc wcześniej i wobec 106,7 rok wcześniej."We wrześniu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są mniej pozytywne od sygnalizowanych w sierpniu br. Prognozy produkcji są mniej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w sierpniu w dół >>>

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 111,7 we wrześniu br. wobec 111,3 miesiąc wcześniej i 114 rok wcześniej."Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się we wrześniu na dodatnim poziomie, podobnym jak przed miesiącem. Utrzymują się pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym. Prognozy zatrudnienia są nieco bardziej optymistyczne od formułowanych w sierpniu br." - czytamy dalej.Czytaj także: Pogarszają się perspektywy rozwoju przedsiębiorstw >>>

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 101,1 we wrześniu 2019 r. wobec 103,9 w sierpniu br. i wobec i 108,6 rok wcześniej."We wrześniu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie dodatnim, choć niższym od sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są mniej korzystne niż w sierpniu br. Optymistyczne przewidywania dotyczące sprzedaży są również ostrożniejsze od formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania" - podał także Urząd.Czytaj także: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w dół. Największy jednorazowy spadek od września 2018 r. >>>

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł we wrześniu 93 wobec 93,3 miesiąc wcześniej i 100 rok wcześniej."We wrześniu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, zbliżonym do notowanego w sierpniu br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są bardziej pesymistyczne w stosunku do przewidywań z sierpnia br." - czytamy także w materiale.Wskaźnik ocen diagnostycznych wyniósł we wrześniu 100,4 wobec 100,1 miesiąc wcześniej i 101 rok wcześniej.Wskaźnik ocen prognostycznych wyniósł we wrześniu 100 wobec 100,6 miesiąc wcześniej i 108 rok wcześniej.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: