Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w maju w dół, ale w mniejszej skali niż miesiąc wcześniej

Gospodarka

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w maju spadł w Polsce o 6 pkt. mdm do 135,1 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Miesiąc wcześniej wskaźnik spadł o 19,4 punktów.

Wykres
Fot. stock.adobe.com/Naypong Studio

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w maju spadł w Polsce o 6 pkt. mdm do 135,1 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Miesiąc wcześniej wskaźnik spadł o 19,4 punktów.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (#WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w maju spadł w Polsce o 6 pkt. mdm do 135,1 pkt. #BIEC

"W dalszym ciągu przybywa firm tracących zamówienia, a zgromadzone zapasy wyrobów gotowych zapełniają magazyny. Zjawisko spadku zamówień dotyczyło wszystkich branż, jednak najbardziej dotknęło producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych. Zamówień ubywało w równym stopniu od zagranicznych jak i krajowych kontrahentów. W ślad za spadkiem zamówień i niższą produkcją, pogarszała się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw" - napisano w raporcie.

Czytaj także: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w dół, tylko w kwietniu stracił tyle, ile przez całą światową recesję lat 2007-2008 >>>

Podaż pieniądza M3

"Jedyną składową wskaźnika, która działała w kierunku jego wzrostu była podaż pieniądza M3. Wzrost ten jednak nie odzwierciedla potencjalnego popytu, który mógłby zapobiec dalszemu spadkowi aktywności gospodarki; obrazuje jedynie stopień zadłużania się państwa oraz skłonność uczestników rynku, w tym również gospodarstw domowych do przechowywania gotówki w okresie podwyższonej niepewności" - dodano. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: