Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w maju w dół. Niepokoją sygnały z giełdy

Gospodarka

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o kolejne 0,9 pkt m/m w maju br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w raporcie. Niepokoi przede wszystkim ponowne załamanie wartości indeksów giełdowych i marginalizacja giełdy jako ważnej instytucji rynku finansowego, podało Biuro.

Wykresy gospodarcze
Wykres Fot. stock.adobe.com/lucadp

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o kolejne 0,9 pkt m/m w maju br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w raporcie. Niepokoi przede wszystkim ponowne załamanie wartości indeksów giełdowych i marginalizacja giełdy jako ważnej instytucji rynku finansowego, podało Biuro.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o kolejne 0,9 pkt m/m w maju #WWK #BIEC #koniunktura

"Największy wpływ na spadek wskaźnika miało wspomniane wcześniej ponowne załamanie wartości podstawowego indeksu giełdowego WIG. W maju br. stracił on ponad 6% w stosunku do średniej z kwietnia br., zaś w stosunku do swego ostatniego lokalnego szczytu z końca 2017 roku strata ta wyniosła blisko 14%" - czytamy w raporcie.

Gorsza wydajność pracy w przemyśle

W maju uległa pogorszeniu wydajność pracy w przemyśle (liczona jako wartość produkcji sprzedanej przypadającej na jednego zatrudnionego w ciągu jednego dnia roboczego).

"Zjawisko pogarszającej się wydajności pracy obserwujemy od ponad dwóch lat. Główna przyczyna braku znaczącego jej wzrostu w czasie dobrej koniunktury, której towarzyszy wzrost wynagrodzeń związana jest z niskim poziomem inwestycji sektora prywatnego oraz wyczerpującymi się zasobami siły roboczej, szczególnie tej o wysokich kwalifikacjach. W dłuższej perspektywie oznaczać to może utratę konkurencyjności polskiej oferty przemysłowej na światowych rynkach" - napisano w raporcie.Czytaj także: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w dół. Są oznaki osłabienia gospodarczego >>>

Zamówienia od odbiorców zagranicznych napływają wolniejszym strumieniem

W raporcie analitycy wskazują, że zamówienia pochodzące od odbiorców zagranicznych nadal napływają wolniejszym strumieniem, zaś na rynku krajowym ich poziom jest ustabilizowany."Nie uległy również zmianie oceny menadżerów na temat sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach. Powiększanie się udziału negatywnych opinii uległo jedynie niewielkiemu ograniczeniu w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Podobnie zachowują się ostatnio wskaźniki obrazujące opinie menadżerów firm na temat ogólnej sytuacji w zarządzanych przedsiębiorstwach niezależnie od stanu ich finansów" - podsumowano w materiale.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: