Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w październiku w górę

Gospodarka

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w październiku o 1,9 pkt. do 161,2 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wykres
Fot. stock.adobe.com/grapestock

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w październiku o 1,9 pkt. do 161,2 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

BIEC podaje, że wskaźnik znajduje się obecnie na poziomie bliskim wartościom sprzed pandemii, daleki jest jednak od wartości opowiadających tendencjom rozwojowym ostatnich lat.

BIEC pisze, że w latach 2014-19 średnie tempo wzrostu PKB przekraczało 4 proc. w skali roku, a w szczytowym okresie aktywności gospodarki – w roku 2018 znacząco przekraczało 5 proc.

Wzrost PKB oparty głównie na konsumpcji

"Wzrost ten oparty był głównie na konsumpcji, co z jednej strony oznaczało jego kruchość i krótkotrwałość i w konsekwencji pojawienie się 2019 roku widocznych oznak spowolnienia. Z drugiej jednak strony dominująca rola konsumpcji sprawiła, że zapaść gospodarcza wywołana pandemią jest relatywnie słabsza niż w gospodarkach, gdzie wzrost oparty był w znacznym stopniu na inwestycjach i eksporcie. Odbudowa popytu krajowego to zbyt mało, aby wejść ponownie na ścieżkę przyspieszonego rozwoju" - napisano w komentarzu do danych.

Czytaj także: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu bez zmian, powrót na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii w tym roku niemożliwy >>>

BIEC podaje, że spośród ośmiu składowych wskaźnika trzy działały w tym miesiącu w kierunku jego wzrostu, jedna w kierunku spadku, zaś wpływ pozostałych trzech składowych był neutralny.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: