Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w sierpniu w dół; pierwszy spadek od początku roku

Gospodarka

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 1,1 pkt m/m w sierpniu br. do 167,4 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Jest to pierwszy spadek wskaźnika od początku roku.

Wykres z czerwoną strzałką skierowaną w dół
Fot. stock.adobe.com/MR

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 1,1 pkt m/m w sierpniu br. do 167,4 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Jest to pierwszy spadek wskaźnika od początku roku.

Pojawiają się pierwsze sygnały świadczące o kurczeniu się popytu krajowego, który do tej pory był głównym czynnikiem podtrzymującym wzrost gospodarczy.

- czytamy w raporcie.

Najwięcej niepokoju budzą informacje pochodzące od menadżerów firm produkcyjnych

BIEC zwraca uwagę, że najwięcej niepokoju budzą informacje pochodzące od menadżerów firm produkcyjnych na temat tempa napływu nowych zamówień.

"W lipcu i sierpniu br. uległo ono ograniczeniu w stosunku do sytuacji z pierwszej połowy tego roku. O ile w lipcu br. ograniczeniu uległy głównie zamówienia eksportowe, o tyle w sierpniu spadek dotyczył również zamówień realizowanych na rynek krajowy. Największe spadki zamówień odnotowano w grupie przedsiębiorstw produkujących trwałe dobra konsumpcyjne oraz towary żywnościowe" - czytamy dalej.

Utrzymujący się od dwóch miesięcy spadek zamówień

Autorzy raportu wskazują, że utrzymujący się od dwóch miesięcy spadek zamówień może świadczyć o kurczącym się popycie, a jego główną przyczyną jest wysoka i rosnąca inflacja.

Przedsiębiorcom doskwiera jednak drastyczny wzrost kosztów.

"Średnioroczny wzrost cen producentów (PPI) w lipcu br. przekroczył 8%, co nie może pozostać bez wpływu na wyniki finansowe. Rosną ceny surowców, koszty pracy, ceny energii oraz podatki i daniny, którymi obciążani są przedsiębiorcy" - czytamy dalej.

BEC podał, że odsetek optymistów (przedsiębiorców oceniających, że nastąpiła poprawa) od kilku miesięcy równy jest odsetkowi pesymistów (oceniających, że sytuacja idzie w złym kierunku).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: