Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w sierpniu w górę, firmy odrabiają straty

Gospodarka

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o 6,5 pkt m/m w sierpniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Firmy odrabiają straty i zapewne częściowo uruchamiają dodatkową produkcję, która będzie ich zabezpieczeniem przed ewentualnymi przyszłymi przestojami, podało Biuro.

cy na wykresy, pieniądze i komputer
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o 6,5 pkt m/m w sierpniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Firmy odrabiają straty i zapewne częściowo uruchamiają dodatkową produkcję, która będzie ich zabezpieczeniem przed ewentualnymi przyszłymi przestojami, podało Biuro.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (#WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o 6,5 pkt m/m w sierpniu, podało #BIEC #KoniunkturaGospodarcza

"W sierpniu br. wszystkie składowe wskaźnika działały w kierunku jego wzrostu, choć z nierówną siłą. W największym stopniu poprawiły się oceny przedsiębiorców na temat stanu finansów firm oraz oceny ogólnej sytuacji gospodarczej. W poprzednich dwóch miesiącach skala poprawy tych składowych była znacznie mniejsza od tej na temat tempa napływu nowych zamówień. To przesunięcie w czasie wydaje się być naturalne i logiczne. Zarówno sytuacja finansowa przedsiębiorstw, jak i ogólna kondycja gospodarki są konsekwencją zwiększonego napływu zamówień i wyższej produkcji, co miało miejsce od chwili zniesienia lockdownu, tj. od maja br." - czytamy w raporcie.

Coraz więcej firm informuje o odradzającym się portfelu zamówień

W sierpniu coraz więcej firm informuje o odradzającym się portfelu zamówień, zmniejsza się zaś odsetek przedsiębiorstw, gdzie zamówienia wciąż kurczą się, podało Biuro.

Nieznacznie większą poprawę obserwujemy w przypadku zamówień realizowanych na eksport niż w przypadku zamówień krajowych, podano także.

Czytaj także: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w lipcu w górę, gospodarka otrząsnęła się z pandemicznego szoku?

"W najbliższych miesiącach część nowo wytworzonych towarów zapewne trafi do magazynów jako rezerwa na wypadek ewentualnych przyszłych przerw w produkcji" - podkreślono w materiale.

O poprawie swej sytuacji finansowej raportują przede wszystkim firmy duże

BIEC wskazało, że o poprawie swej sytuacji finansowej raportują przede wszystkim firmy duże - zatrudniające powyżej 49 pracowników.

"W grupie firm średnich i małych w dalszym ciągu dominują te, których stan finansów ulega pogorszeniu. Do lepszej sytuacji finansowej przedsiębiorstw przyczyniła się w pewnym stopniu redukcja zatorów płatniczych. Wskaźnik opóźnień w dokonywaniu płatności w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych powrócił do sytuacji porównywalnej do tej sprzed pandemii" - czytamy dalej.

"Wartości podstawowego indeksu giełdowego WIG w ostatnich miesiącach nieznacznie wzrosły. W znacznym stopniu odzwierciedla to proces ucieczki kapitału do bardziej zyskownych form oszczędzania niż depozyty bankowe. Niskie a nawet ujemne stopy procentowe oferowane przez banki spowodowały zmniejszenie się depozytów zarówno wśród przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych" - podsumowano w raporcie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: