Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 roku

Raporty

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3% (w tym towarów – o 0,7%, przy wzroście cen usług – o 0,5%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, spadek ten wyniósł 0,9% (w tym towarów – o 1,5%, przy wzroście cen usług – o 0,7%).

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3% (w tym towarów – o 0,7%, przy wzroście cen usług – o 0,5%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, spadek ten wyniósł 0,9% (w tym towarów – o 1,5%, przy wzroście cen usług – o 0,7%).

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Dla przykładu: największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,0%) oraz odzieży i obuwia (o 3,1%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,26 p. proc. i 0,17 p. proc. Podwyżki opłat w zakresie rekreacji i kultury (o 1,5%) oraz związanych z mieszkaniem (o 0,1%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc. i 0,02 p. proc. Ceny żywności obniżyły się w lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1%, wobec wzrostu o 0,2% w czerwcu br.

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły przeciętnie o 0,1%. Zanotowano nieznaczny wzrost opłat za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii o 0,1%. Więcej niż w czerwcu br. płacono za wywóz śmieci (o 0,3%) oraz zaopatrywanie w wodę i usługi kanalizacyjne (po 0,2%). Nie zaobserwowano zmian w opłatach za najem mieszkania. Ceny nośników energii utrzymały się przeciętnie na poziomie obserwowanym w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny energii elektrycznej – o 0,5%. Mniej niż w czerwcu br. konsumenci płacili za gaz (o 0,7%) i opał (o 0,1%). Ceny energii cieplnej pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.

Szczegóły http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-lipcu-2016-roku,2,56.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: