Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 r.

Raporty

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,1% i utrzymujących się na poziomie obserwowanym w kwietniu br. cenach towarów) – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,1% i utrzymujących się na poziomie obserwowanym w kwietniu br. cenach towarów) – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 0,8%) oraz w zakresie łączności (o 2,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc. i 0,12 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3%) oraz rekreacji i kultury (o 1,0%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,21 p. proc. i 0,07 p. proc.W maju br. ceny żywności w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8% (wobec utrzymania się na niezmienionym poziomie w kwietniu br).Najbardziej podrożały owoce (o 5,8%), tłuszcze roślinne (o 2,9%) i zwierzęce (o 2,5%) oraz mąka (o 1,8%). Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili za mięso (przeciętnie o 1,3%, w tym za mięso wieprzowe – o 2,8%, drobiowe – o 1,1%, wędliny – o 1,0%, przy spadku cen mięsa wołowego i cielęcego – o 0,2%). Droższe niż w kwietniu br. były makarony i produkty makaronowe (o 0,8%), ryby i owoce morza (o 0,4%) oraz artykuły w grupie „mleko, sery i jaja” (przeciętnie o 0,3%, w tym mleko – o 0,6%, jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne – o 0,5%, sery i twarogi – o 0,4%, przy spadku cen jaj – o 0,9%). W maju br. więcej należało zapłacić za cukier (o 0,2%) oraz pieczywo (o 0,1%). Ceny napojów bezalkoholowych w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,6%. Więcej niż w kwietniu br. płacono za kakao i czekoladę w proszku (o 2,3%), soki owocowe i warzywne (o 1,6%), kawę (o 1,0%) oraz wody mineralne lub źródlane (o 0,2%).W maju br. zanotowano wzrost cen napojów alkoholowych (o 0,3%).

Mniej niż w kwietniu br. płacono za warzywa (o 2,6%) oraz ryż (o 0,7%). Ceny herbaty utrzymały się na poziomie notowanym przed miesiącem. Ceny wyrobów tytoniowych pozostały natomiast na poziomie notowanym w kwietniu br. W maju br. ceny obuwia wzrosły o 0,7%, natomiast odzieży ukształtowały się na poziomie o 0,7% niższym niż w poprzednim miesiącu.Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w maju br. o 0,1% choć – podkreśla GUS – nie zaobserwowano zmian w opłatach za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Zanotowano wzrost opłat za zaopatrywanie w wodę (o 0,3%) oraz usługi kanalizacyjne (o 0,2%). Opłaty za wywóz śmieci utrzymały się na poziomie obserwowanym w kwietniu br. Podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,1%). Ceny nośników energii były niższe niż w poprzednim miesiącu (przeciętnie o 0,1%, w tym opału – o 0,4%, energii cieplnej i gazu – po 0,1%, przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w kwietniu br. cenach energii elektrycznej). W maju br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego wzrosły o 0,2%. Droższe były urządzenia gospodarstwa domowego (o 0,4%), artykuły włókiennicze (o 0,3%), usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,2%), a także meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy oraz środki czyszczące i konserwujące (po 0,1%).

Opłaty związane ze zdrowiem były niższe niż w poprzednim miesiącu o 0,5%. Mniej niż przed miesiącem płacono za wyroby farmaceutyczne (o 1,3%). Ceny usług szpitalnych pozostały na poziomie notowanym w kwietniu br. Odnotowano sezonowy wzrost cen usług sanatoryjnych (o 15,3%). Więcej należało zapłacić za usługi stomatologiczne, lekarskie oraz urządzenia i sprzęt terapeutyczny (po 0,2%).Ceny transportu były niższe niż w kwietniu br. o 2,3%. Mniej niż przed miesiącem płacono za usługi transportowe (o 9,1%), a także za paliwa do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 2,0%, w tym za gaz ciekły – o 3,4%, olej napędowy – o 2,3% oraz benzynę – o 1,6%). Ceny samochodów osobowych były niższe niż w kwietniu br. (o 0,8%). Opłaty związane z łącznością w maju br. wzrosły o 2,4%.Wzrosły ceny usług telekomunikacyjnych (o 2,5%). Mniej niż przed miesiącem płacono za sprzęt telekomunikacyjny (o 1,2%).Ceny towarów i usług w zakresie rekreacji i kultury w maju br. obniżyły się o 1,0%. Konsumenci mniej niż w poprzednim miesiącu płacili za gazety i czasopisma (o 2,2%) oraz turystykę zorganizowaną (przeciętnie o 2,0%, w tym za granicą – o 5,7%, przy wzroście cen za turystykę zorganizowaną w kraju – o 1,7%). Obniżono ceny usług związanych z kulturą (o 1,7%).Tańszy niż w kwietniu br. był sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny (o 0,3%). Odnotowano wzrost cen książek (o 0,9%), artykułów piśmiennych, malarskich, kreślarskich (o 0,3%) oraz usług związanych z rekreacją i sportem (o 0,1%).Opłaty dotyczące edukacji pozostały na poziomie notowanym w kwietniu br.Ceny w restauracjach i hotelach były wyższe niż w poprzednim miesiącu o 0,4%. Usługi w zakresie zakwaterowania podrożały o 1,5%. Spośród innych towarów i usług, w maju br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za ubezpieczenia (o 0,5%) oraz usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne (o 0,4%). Odnotowano spadek cen artykułów do higieny osobistej i kosmetyków (o 0,2%) oraz w zakresie opieki społecznej (o 0,1%).Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 1,9% (w tym usług – o 2,8%, a towarów – o 1,6%) i znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały wzrosty cen żywności (o 3,9%), w zakresie mieszkania (o 1,5%) oraz transportu (o 4,2%), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 0,87 p. proc., 0,39 p. proc. i 0,36 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,1%) obniżyły ten wskaźnik o 0,30 p. proc.Czytaj więcej:http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-maju-2017-roku,2,67.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: