Wsparcie dla przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego

Finanse i gospodarka

Środa, 6 marca, godz. 11.30, siedziba BCC, Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Środa, 6 marca, godz. 11.30, siedziba BCC, Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

ZAPRASZAMY na konferencję
Wsparcie dla przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego
Najnowsze zmiany w prawie. Oferta Urzędu Pracy.

w której udział wezmą:

 • dr hab. Jacek Męcina - wiceminister pracy i polityki społecznej
 • Zbigniew Żurek - minister ds. prawa pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji
 • Przedstawiciele Urzędu Pracy

Podczas konferencji:

 • Minister Jacek  Męcina  powie o  najnowszych inicjatywach  rządu  wspomagających przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego
 • Przedstawiciele Urzędu Pracy przedstawią aktualną ofertę wsparcia dla przedsiębiorców:
  • instrumenty rynku pracy wspierające proces rekrutacji i zatrudniania pracowników,
  • rozwiązania umożliwiające tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach,
  • korzyści   wynikające   z   organizacji   staży   umożliwiających   pracodawcy   przygotowanie kandydata do wykonywania zadań w firmie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • rozwiązania jakie są w dyspozycji urzędu pracy m.in.:
   • refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
   • zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
   • refundację kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON,
   • przeszkolenie kandydatów do pracy zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców na konkretne kwalifikacje zawodowe.

Do udziału w Konferencji zapraszamy Członków Business Centre Club i/lub Ich przedstawicieli, media oraz inne osoby, zainteresowane rozwojem stosunków pracy oraz ich wpływem na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia.

Potwierdzenia udziału i/lub ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres: dialog@bcc.org.pl

Udostępnij artykuł: