Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej

Bankowość

W dniu 23 stycznia 2014 roku odbyło się uroczyste przekazanie radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, przy zakupie którego wsparcia finansowego udzielił Bank Spółdzielczy w Limanowej.

W dniu 23 stycznia 2014 roku odbyło się uroczyste przekazanie radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, przy zakupie którego wsparcia finansowego udzielił Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Przekazany samochód ma służyć poprawie efektywności i skuteczności podejmowanych przez policjantów działań, a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Równocześnie odbyło się przekazanie pojazdu typu quad z przyczepą, zakupionego dzięki wspólnemu finansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu limanowskiego, walizek kryminalistycznych pozyskanych dzięki wsparciu władz miasta Limanowa oraz aparatu fotograficznego ufundowanego przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Podczas uroczystości byli obecni przedstawiciele władz samorządowych, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Jacek Fabisiak oraz ks. dr Wiesław Piotrowski - proboszcz Bazyliki w Limanowej, który dokonał poświęcenia obu pojazdów.

Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Limanowej inspektor Robert Hahn wraz z przedstawicielami poszczególnych Wydziałów.

Udostępnij artykuł: