Wspieramy liderów innowacji!

Finanse i gospodarka

BIG InfoMonitor S.A. został jednym z partnerów V, jubileuszowej edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju". Główną ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. To szczególnie ważne w dobie kryzysu, kiedy nowatorskie projekty często są odrzucane z definicji, jako zbyt ryzykowne. BIG InfoMonitor będzie wspierał zwycięzców w budowaniu pozycji wśród potencjalnych partnerów biznesowych udzielając im certyfikatów Firm Wiarygodnych Finansowo.

Ekonomiści od lat podkreślają, że jednym z warunków koniecznych wzrostu gospodarczego jest aktywizacja twórczych przedsiębiorców i nadanie im znaczącej roli w gospodarce. Niestety w trudnych czasach innowacyjne projekty i przedsięwzięcia są odkładane w czasie lub rezygnuje się z nich całkowicie, jako kosztownych, ryzykownych i nie gwarantujących sukcesu.

„Wdrażanie innowacji niesie szereg korzyści, również w trakcie kryzysu. Z jednej strony może przynieść istotne oszczędności, dzięki uproszczeniu szeregu procesów, a z drugiej wzrost przychodów dzięki nowym produktom i usługom. Inicjatywy takie jak konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” są chyba nawet bardziej potrzebne teraz, niż w fazie wzrostu gospodarczego.” – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach. Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie – oznacza to, że firmy, podmioty, gminy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróżnienie w ramach konkursu.

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” oprócz czysto edukacyjnego waloru, jakim jest przypominanie o istotnej rolii nowatorskich rozwiązań, dla zwycięzców niesie konkretne korzyści. Pula nagród w V edycji przekracza 100 tysięcy złotych.

„Staramy się wspierać innowacyjne firmy. Dla wielu z nich barierą rozwoju jest uzyskanie finansowania, które pozwoli na wdrożenie opracowanej innowacji. Poprzez narzędzia takie jak Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo możemy potwierdzić ich solidność i tym samym wpłynąć na pozytywną decyzję instytucji udzielających finansowania na tego typu projekty.” – dodaje Marcin Ledworowski, Wiceprezes BIG InfoMonitor S.A.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Patronatem nad tegoroczną, V edycją objęli m.in. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałków poszczególnych województw. Parnerami tegorocznej edycji konkursu oprócz BIG InfoMonitor S.A. zostali m.in. Orange, Intel Technology Poland, Sony Mobile Communications oraz Dom Inwestycyjny Investors S.A.

Udostępnij artykuł: