Współcześni babcie i dziadkowie aktywni również finansowo

Tylko u nas

Eksperci Biura Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor przeanalizowali, jak wygląda aktywność finansowa, w tym kredytowa, współczesnych babć i dziadków. Jak wskazują dane z bazy BIK, w sumie 5 540 094 osób w wieku 55+ ma kredyty bankowe na łączną kwotę ponad 77,7 mld zł, co stanowi 13 proc. wszystkich kredytów gospodarstw domowych. Badania1 przeprowadzone na zlecenie Grupy BIK potwierdziły, że 11 proc. spośród osób, które mają wnuki, wzięło w ciągu ostatnich 12 miesięcy kredyt, w tym samym czasie co dziesiąta osoba z tej grupy dokonała zakupu na raty.

Eksperci Biura Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor przeanalizowali, jak wygląda aktywność finansowa, w tym kredytowa, współczesnych babć i dziadków. Jak wskazują dane z bazy BIK, w sumie 5 540 094 osób w wieku 55+ ma kredyty bankowe na łączną kwotę ponad 77,7 mld zł, co stanowi 13 proc. wszystkich kredytów gospodarstw domowych. Badania1 przeprowadzone na zlecenie Grupy BIK potwierdziły, że 11 proc. spośród osób, które mają wnuki, wzięło w ciągu ostatnich 12 miesięcy kredyt, w tym samym czasie co dziesiąta osoba z tej grupy dokonała zakupu na raty.

Powszechne postrzeganie babć i dziadków jako emerytów w sędziwym wieku, uległo istotnej zmianie. Współcześni seniorzy, to osoby często nadal bardzo aktywne zawodowo i przedsiębiorcze. W Polsce żyje ponad 11 mln osób, które mają skończone 55 lat, a niemal połowa z nich (49,3 proc.) zaciągnęła kredyt bankowy wobec 48 proc. wszystkich dorosłych Polaków, posiadających czynny kredyt w banku. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Biura Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor, współcześni babcie
i dziadkowie równie często korzystają z produktów bankowych, takich jak kredyt czy zakupy na raty, co osoby młodsze. Osoby z tej grupy częściej decydują się także na podjęcie zobowiązań na kwoty do 5 000 zł.

- Łączna kwota zaciągniętych kredytów w bankach osób w wieku 55 lat i więcej, w listopadzie 2014 roku wyniosła ponad 77,7 mld zł. Z bazy prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że 53,1 proc. wszystkich kredytobiorców 55+ to ludzie, którzy posiadają kredyt gotówkowy. Średnia wartość kredytu gotówkowego do spłaty wynosi dla nich obecnie 13 541 zł - mówi dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Badania przeprowadzone przez MillwardBrown wskazują, że różnice między pokoleniami pojawiają się dopiero w odniesieniu do korzystania z kart debetowych lub kredytowych - 40 proc. osób w wieku 55+ korzysta przynajmniej z jednego z tych produktów, podczas, gdy 46 proc. ogółu wszystkich Polaków je posiada.

Co ciekawe, niemal co piąta osoba (19 proc.), która ma skończone 55 lat korzysta z płatności zbliżeniowych, podczas gdy w przypadku wszystkich grup wiekowych odsetek ten wynosi 27 proc.

- Jak wskazują dane BIG InfoMonitor, osoby w wieku 55+ charakteryzują się także większą rzetelnością w spłacie innych zobowiązań. Tylko 240 tys. osób spośród tej grupy nie spłaca terminowo swoich zaległości. Wartość ich przeterminowanego zadłużenia wynosi zaledwie 3,5 proc. ogólnych zaległych zobowiązań, które aktualnie wynoszą 40,94 mld zł. Ponad 80 proc. z tej kwoty wynika z pozabankowego zadłużenia, takiego, jak np. nieopłacone rachunki -  tłumaczy Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Zgodnie z danymi BIG InfoMonitor najwięcej osób w wieku 55+, które nie regulują swoich zobowiązań mieszka w województwie śląskim, na drugim miejscu znajdują się mieszkańcy województwa mazowieckiego, na trzecim osoby pochodzące z dolnośląskiego.

W porównaniu z młodszymi kategoriami wiekowymi, polscy seniorzy są grupą godną zaufania dla instytucji finansowych. Poziom ich aktywności kredytowej może być tłumaczony tym, że wykazują odpowiedzialność nie tylko za swoich najbliższych, rodziny i wnuki, ale także za własną wiarogodność finansową. Doceniamy ich mądrość życiową, niezmienne wartości takie jak troska i ciepło, a w dniu ich święta dziękujemy, że na babcię
i dziadka zawsze możemy liczyć.

1. Dane z badania TGI Millward Brown za okres październik 2013 - wrzesień 2014 w wielkości N=8366 wywiadów w grupie osób w wieku 54+, posiadających dzieci usamodzielnione lub w ramach gospodarstwa domowego posiadające wnuki oraz N=32548 dla ogółu populacji w wieku 15+75 lat (próba reprezentatywna).

Źródło: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
Biuro Informacji Kredytowej S.A

Udostępnij artykuł: