Współdziałanie na rzecz innowacyjności. Rusza „Kredyt na innowacje technologiczne”

Tylko u nas

17 polskich banków uruchomi finansowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w oparciu o wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego - 3 listopada br. przedstawiciele sektora bankowego podpisali z BGK stosowne umowy w tej sprawie. Kredyt na innowacje technologiczne - bo tak brzmi oficjalna nazwa nowego instrumentu finansowego - stanowi część poddziałania 3.2.2.Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) i jest kontynuacją rozwiązania realizowanego w dotychczasowej perspektywie pod nazwą Kredyt Technologiczny.

17 polskich banków uruchomi finansowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w oparciu o wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego - 3 listopada br. przedstawiciele sektora bankowego podpisali z BGK stosowne umowy w tej sprawie. Kredyt na innowacje technologiczne - bo tak brzmi oficjalna nazwa nowego instrumentu finansowego - stanowi część poddziałania 3.2.2.Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) i jest kontynuacją rozwiązania realizowanego w dotychczasowej perspektywie pod nazwą Kredyt Technologiczny.

Wiceprezes BGK Radosław Stępień w przemówieniu inauguracyjnym przypomniał o efektach dotychczasowego finansowania innowacyjnych rozwiązań przy pomocy kredytu technologicznego. W minionej perspektywie 2007-2013 polscy przedsiębiorcy złożyli 1528 wniosków o dofinansowanie - a 668 z nich zakończyło się podpisaniem umowy kredytowej. Łączna wartość premii technologicznej wyniosła1 mld 700 mln złotych, a całkowita wartość inwestycji osiągnęła kwotę 3,4 mld złotych. Dzięki tym środkom na polskim rynku mogło pojawić się 1311 zupełnie nowych produktów lub usług a 915 istniejących zostało w znacznym stopniu udoskonalonych. Kredyt technologiczny wpłynął również na rynek pracy; w firmach-beneficjentach programu utworzono 200 nowych stanowisk. Równie ważny jest fakt, iż stanowiska te pojawiły się w przedsiębiorstwach o podwyższonym standardzie technologicznym, firmach rozwojowych, mających duże szanse na oraz bardziej konkurencyjnym rynku europejskim. Zdaniem wiceprezesa BGK to wręcz modelowy przykład kooperacji pomiędzy państwowym bankiem rozwoju może współpracować z bankami sieciowymi, które mają zarówno gamę produktów detalicznych jak również inwestycyjnych. - Bez Waszej rozeznania, bez Waszej wiedzy, bez Waszej aktywności na rynku ten produkt nie mógłby być dystrybuowany w taki sposób. (...) Premia technologiczna skłoniła klienta do takiego a nie innego wyzwania, ale to Państwa postawa i podejście do klienta pozwoliła ten sukces odnieść - podkreślił wiceprezes BGK.

Na niezwykłą rolę ukierunkowanej na innowacyjność współpracy pomiędzy biznesem, światem nauki i sektorem bankowym zwrócił uwagę w swym wystąpieniu prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Prezes ZBP przypomniał podejmowane przez Związek inicjatywy mające za cel współdziałanie pomiędzy sektorem finansowym i nauką - jak choćby podpisane w połowie października porozumienie pomiędzy Związkiem Banków Polskich a Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i współpracę ze 122 uczelniami w ramach realizowanego już od dłuższego czasu programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem". - Bardzo się cieszę, że Pan Prezes pokazał projekt które powstają w polskim przemyśle, są wdrażane, jednocześnie są efektem współpracy z uczelniami - zwrócił się do prezesa BGK prezes Krzysztof Pietraszkiewicz. To właśnie promowanie współpracy polskich przedsiębiorstw z placówkami naukowo-dydaktycznymi stanowi - zdaniem prezesa ZBP - zadanie priorytetowe. Ta kooperacja nie może ograniczać się wyłącznie do polskich placówek dydaktycznych. Celowe jest podjęcie wymiany doświadczeń również z placówkami badawczymi za granicą, w szczególności w innych krajach Wspólnoty. Prezes Pietraszkiewicz nawiązał również do doświadczeń poprzedniej perspektywy. Jego zdaniem, inicjatywa BGK i banków potwierdziła słuszność obranego kierunku będąc przykładem inicjatywy, w której liczy się: wysiłek przedsiębiorcy, wysiłek banku i dobrze zarządzany wysiłek państwowy. Równocześnie prezes ZBP przypomniał o konieczności tworzenia nowoczesnego i spójnego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. - Liczę, że uda nam się ustabilizować system poręczeń i gwarancji na rynku krajowym i że będzie to stały system - powiedział prezes Krzysztof Pietraszkiewicz.

Małgorzata Szczepańska z Ministerstwa Gospodarki przypomniała, że nowy instrument będzie łączył środki publiczne i prywatne, a współpraca pomiędzy BGK a bankami współpracującymi przebiegać będzie na zasadach partnerstwa. Dyrektor zarządzająca pionu funduszy europejskich BGK Patrycja Wolińska Bartkiewicz podkreśliła, że bez instytucji finansowych niemożliwe byłoby zagospodarowanie tych środków, które przeznaczyła w tej perspektywie Unia. A środki te nie są małe: tylko w najbliższej edycji do rozdysponowania pozostaje pula 303 mln zł, z czego województwo mazowieckie otrzyma przeszło 30 mln zł a pozostałe regiony - ponad 272 mln zł). - BGK powinien łączyć świat wsparcia publicznego ze środkami prywatnymi - tak rolę państwowego banku rozwoju postrzega Wolińska-Bartkiewicz. - Dzielimy się ryzykiem, premia ma nam skompensować zwiększony poziom ryzyka - dodała przedstawicielka BGK.

151104.bgk.01.600x450

Kulminacją uroczystości było podpisanie umów między BGK a bankami uczestniczącymi. Do udziału zaproszeni zostali: Krzysztof Czuba - wiceprezes Alior Banku, Jan Bujak - wiceprezes BGŻ BNP Paribas, Zdzisław Kupczyk - prezes Banku BPS, Czesław Piasek - członek zarządu Banku Handlowego w Warszawie, Andrzej Gliński- członek zarządu Banku Millennium, Grzegorz Piwowar- wiceprezes Banku Pekao SA, Mirosław Skiba - członek zarządu Banku Zachodniego WBK, Krzysztof Kalicki- prezes Deutsche Banku, Dariusz Daniluk - prezes BOŚ Banku, Michał Knitter- dyrektor Departamentu Produktów Idea Banku, Ewa Łuniewska- pełnomocnik ING Banku Śląskiego, Zbigniew Bodzioch - prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Przemysław Gdański - wiceprezes zarządu mBanku, Jacek Obłękowski - wiceprezes PKO Banku Polskiego, Jan Czeremcha - wiceprezes Raiffeisen Polbank oraz Leszek Gałecki - dyrektor Departamentu Produktów Bankowych SGB Banku.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: