Wspólny front banków przeciw zagrożeniom w cyberprzestrzeni

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank / Multimedia

Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich
Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich

Rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni skłoniły banki do powołania Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa – mówił Piotr Balcerzak, dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, podczas Forum Bezpieczeństwa Banków 2019.

#PiotrBalcerzak: Banki już od wielu lat w obszarze cyberbezpieczeństwa nie konkurują ze sobą, ale współpracują #ForumBB #ZBP

Banki już od wielu lat w obszarze cyberbezpieczeństwa nie konkurują ze sobą, ale współpracują.

Dzisiaj jeśli jakiś incydent dotyczy jednego banku, to inne banki współpracują z zaatakowanym bankiem – mówił Piotr Balcerzak dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich podczas Forum Bezpieczeństwa Banków 2019

Wynika to ze specyfiki sektora bankowego, gdzie jeden bank jest uzależniony od innego banku – zauważa szef Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Dzisiaj problem jednego banku, jest problemem działających w otoczeniu innych banków – dodaje.

Czytaj także: Dramatyczny brak specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa w administracji

Świadomość zagrożeń zdecydowała o powołaniu Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, które działa przy Związku Banków Polskich.

Zadaniem Centrum jest analiza informacji przekazywanych przez banki, podejmowanie działań wyprzedzających, kiedy jeszcze nie ma mowy o incydencie, ale już widać potencjalne zagrożenie, albo podatność systemową danego oprogramowania czy aplikacji na cyberzagrożenia.

Czasami Centrum reaguje widząc różnego rodzaju luki prawne, które mogą osłabiać odporność banków na cyberzagrożenia.

Udostępnij artykuł: