Wspólny rozwój systemów IT to oferta dla wszystkich banków spółdzielczych

Bankowość spółdzielcza / Multimedia

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, mówił podczas XIV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019, że samodzielnie poszczególne banki spółdzielcze nie są w stanie sprostać informatycznej konkurencji banków komercyjnych i fintechów.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, mówił podczas XIV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019, że samodzielnie poszczególne banki spółdzielcze nie są w stanie sprostać informatycznej konkurencji banków komercyjnych i fintechów.

#WłodzimierzKiciński: Pojedyncze banki spółdzielcze nie są w stanie sprostać konkurencji IT ze strony banków komercyjnych oraz nowoczesnych instytucji finansowych spoza sektora bankowego #ZBP #ForumTechnologiiBS

Banki zrzeszające - SGB Bank S.A. i Bank BPS S.A. wraz z firmami informatycznymi obsługującymi sektor bankowości spółdzielczej oraz Izbami gospodarczymi podpisały 22 maja 2019 r., na Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, List Intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy. Listu nie podpisały banki znajdujące się poza obydwoma zrzeszeniami.Włodzimierz Kiciński wiceprezes Związku Banków Polskich mówił w wywiadzie dla aleBank.pl, że celem porozumienia jest stworzenie oprogramowania, które umożliwi funkcjonowanie inteligentnych interfejsów, które będą łączyły różne rozwiązania informatyczne poszczególnych banków. Dzięki temu dojdzie do integracji rozwiązań informatycznych banków.

Jak zauważa wiceprezes ZBP wypracowane rozwiązania mają pozwolić na tolerowanie różnorodności informatycznej banków spółdzielczych przy jednoczesnym unowocześnieniu oferty technologicznej bankowości spółdzielczej.W ramach zrzeszeń, oba banki zrzeszające będą zapraszały banki do przystępowania do BS API.W przekonaniu Włodzimierza Kicińskiego z proponowanej oferty mogą skorzystać także banki niezrzeszone.

Współpraca w obszarze bankowości cyfrowej opłaca się wszystkim. Inwestowanie w rozwój IT jest bardzo drogie, dlatego wspólne inwestowanie to niższe koszty dla banków spółdzielczych, ich większa efektywność działania, a także bogatsza oferta produktowa dla klientów.Wiceperezes ZBP stwierdził: Pojedyncze banki spółdzielcze nie są w stanie sprostać konkurencji ze strony banków komercyjnych oraz nowoczesnych instytucji finansowych spoza sektora bankowego.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: