Współpraca BIK – banki spółdzielcze: Wykorzystanie instrumentów BIK – sposób na podniesienie efektywności działania banku

NBS 2013/10

Propozycje usług i produktów BIK stwarzają spółdzielcom perspektywę pozyskania nowych klientów, monitorowania ich historii kredytowej, ale także identyfikowania potrzeb obecnych klientów. Podczas wrześniowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, dorocznego spotkania środowiskowego, poruszono między innymi korzyści wynikające ze współpracy z Biurem Informacji Kredytowej.

Propozycje usług i produktów BIK stwarzają spółdzielcom perspektywę pozyskania nowych klientów, monitorowania ich historii kredytowej, ale także identyfikowania potrzeb obecnych klientów. Podczas wrześniowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, dorocznego spotkania środowiskowego, poruszono między innymi korzyści wynikające ze współpracy z Biurem Informacji Kredytowej.

Banki spółdzielcze przywiązują coraz większą wagę do bieżącego monitorowania i przewidywania negatywnych tendencji w zachowaniach klientów, co przekłada się na jakość portfela kredytowego. W odpowiedzi na te ważne czynniki rozwoju bankowości spółdzielczej, BIK wspiera sektor w dwóch ważnych aspektach, istotnych z punktu widzenia każdej jednostki bankowej. Jednym z nich jest oferta produktów BIK, która pozwala obniżać koszty ryzyka, czyli koszty rezerw kredytowych, co ma bezpośredni wpływ na wyniki banku. Inna korzyść, wynikająca z wykorzystania usług oferowanych przez Biuro, to zapewnienie wsparcia w rozwoju akcji kredytowej.

Ze zbiorów informacyjnych BIK korzysta 571 banków spółdzielczych i tylko jeden bank nie jest klientem biura. Z pewnością jest jeszcze duży potencjał w zwiększaniu skali tej współpracy z korzyścią dla obydwu stron. Na jej efektywność rzutuje wiele elementów, poczynając od strategii biznesowej, struktury organizacyjnej, jakości, kadr. Czynniki te decydują o stopniu, sposobie i zakresie wykorzystania danych BIK. Świadomość zasobów informacyjno-analitycznych, zawartych w bazie BIK oraz sposoby i możliwości jej wykorzystania, mogą zadecydować o efektywności działania poszczególnych banków. Często jednak BIK kojarzy się sektorowi spółdzielczemu jedynie z procedurą przygotowania wsadów informacyjnych i z raportem kredytowym. Należy zatem postawić pytanie, czy wiedza na temat oferowanego spektrum produktów i usług BIK jest wystarczająca…

– Z obserwacji praktyków wynika, że udział zapytań kierowanych z banków spółdzielczych do bazy BIK w stosunku do ich udziału w rynku kredytowym jest relatywnie niewielki procentowo. Banki spółdzielcze już z własnej inicjatywy i na co dzień korzystają z BIK przy udzielaniu nowych kredytów w oparciu o tzw. zapytania kredytowe on-line, znacznie rzadziej jednak w celu monitorowania klienta lub do celów sprzedażowych, mówiła podczas Forum Małgorzata Piskorek, Kierownik Zespołu Współpracy z Bankowością Spółdzielczą w Departamencie Rynku Bankowego Biura Informacji Kredytowej. – Jedynie 22 proc. pobranych raportów służy realizacji wymienionych celów, przy czym w bankach komercyjnych i SKOK-ach, ów udział przekracza 67 proc. – dodała.

Praktyka wykorzystywania zapytań pakietowych, czyli tzw. raportów off-line stanowi szansę w zwiększaniu skali tej współpracy z korzyścią dla obydwu stron. Rozpropagowanie tego produktu w bankach spółdzielczych to jeden z priorytetów BIK.

Ogółem Biuro Informacji Kredytowej gromadzi ponad 15 mln informacji o klientach indywidualnych, którzy posiadają czynne rachunki kredytowe. Udział informacji z banków spółdzielczych w tym zbiorze stanowi około 880 tys. i nie przekracza 6 proc., podczas gdy w zamian stwarza dostęp do ponad 14 mln danych pozyskanych spoza tego sektora.

Aktywne i skuteczne dotarcie z ofertą do swoich klientów, którzy są posiadaczami jednocześnie rachunków w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: