Współpraca, partnerstwo, lojalność, wspólny biznes. Banki Przyjazne dla Przedsiębiorców 2013

Polecamy

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XV edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Tegoroczną edycję konkursu honorowym patronatem objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Związek Banków Polskich. 

Celem konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, jest wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz uzyskanie synergicznego efektu rozwojowego zarówno banków, oddziałów jak i całego sektora MSP w Polsce.

Mottem tegorocznej edycji jest współpraca, partnerstwo, lojalność, wspólny biznes. Banki Przyjazne dla Przedsiębiorców 2013. Motto to nawiązuje do tych specyficznych cech bankowości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, które naszym zdaniem budują sukces finansowy zarówno banków jak i MSP. W tego rocznej edycji chcemy podkreślić, że banki przyjazne dla przedsiębiorców pracują w duchu partnerstwa dla rozwoju kraju i polskiej przedsiębiorczości. Z obserwacji organizatorów konkursu wynika, że przedsiębiorcy wykazują większą skłonność do korzystania z produktów dających możliwości obniżenia ryzyka, nawet wtedy, gdy np. „mniej ryzykowna” formuła instrumentu finansowego np. kredytu oznacza nieznacznie większe koszty dla przedsiębiorstwa. Obserwujemy, że przedsiębiorcy w coraz większym stopniu skłonni są podejmować działania mające na celu obniżenie ryzyka, a także coraz bardziej cenią wzajemne zaufanie i dobrą współpracę w relacjach z bankiem.

Podobnie jak w poprzednich edycjach banki będą mogły poznać oczekiwania przedsiębiorców poprzez badania przedsiębiorstw – klientów danego banku. Każdy bank, biorący udział w tegorocznej edycji otrzyma raport ilustrujący podejście klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do instytucji finansowych, wskazujący także obecne i przyszłe oczekiwania w zakresie finansowania MSP np. dotyczące finansowania inwestycji. Badania opinii klientów relacyjnych i elektronicznych stanowią podstawę do opracowania badań benchmarkingowych, określających pozycję konkurencyjną poszczególnych instytucji finansowych biorących udział w konkursie.

Tegoroczny konkurs ma za zadanie wyróżnić banki, które postawiły na współpracę oraz dopasowanie produktów do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z zasadami dobrej współpracy. Godło Promocyjne XV edycji będzie wskazywać przedsiębiorcom te instytucje finansowe, które charakteryzują się rzeczowym podejściem i zrozumieniem specyfiki ich problemów a także te, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać pojawiające się możliwości budowy silnych więzi z sektorem MSP, zarówno przy wykorzystaniu nowych technologii jak i efektywnej współpracy zespołowej. Zamierzeniem organizatorów konkursu jest zainicjowanie współzawodnictwa zarówno pomiędzy bankami, jak i poszczególnymi oddziałami tych instytucji, opartego na zasadzie dobrej współpracy, prowadzącego w ostatecznym rezultacie do wzrostu rynku wsparcia finansowego MSP w Polsce.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XV edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 lipca 2013 roku. W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z biurem konkursu (22) 630 97 43, bądź mailowy pod adresem pafd@kig.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej: bankprzyjazny.pl.

Konkurs prowadzony jest pod honorowym patronatem
130606.bank.przyjazny.patronat.01.500x140

Źródło: Polsko – Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw

Udostępnij artykuł: