Współpraca samorządu z przedstawicielami sektora bankowego

Tylko u nas

Teresa Blacharska – Skarbnik miasta Gdańska o doświadczeniach samorządu we współpracy z przedstawicielami sektora bankowego.

Teresa Blacharska: W minionej perspektywie w Gdańsku zrealizowano ogromny pakiet inwestycyjny – ponad 5 mld 200 mln złotych. W związku z tym miasto Gdańsk musiało zaciągać kredyty w bankach komercyjnych na wkład własny. Współpracę z bankami oceniam jako bardzo dobrą. Traktowaliśmy się po partnersku. Na początku nie bylo dużego zrozumienia ponieważ banki żądały różnych umów wsparcia, ale dotarliśmy się i oceniam tę współpracę jako dobrą. Mam nadzieję, że w nowej perspektywie będziemy nadal skutecznie współpracować.

Dotychczas, kredyty które były zaciągane zgodnie z przepisami, mogły być tylko zaciągane na inwestycje, ewentualną wcześniejszą spłątę zobowiązań. Nadal obowiązują takie same przepisy i będziemy zaciągać zobowiązania dłużne na inwestycje, o które będziemy aplikować w nowej perspektywie. Będą to kredyty i obligacje. Myślę, że spółki komunalne, będą się ubiegać o dofinansowanie z UE i będziemy się starali je wspierać poprzez umowy wsparcia gwarantujące stabilność spółek przy zaciąganiu zobowiązań, przy ich spłacie. Ten partner sektora bankowego powinien przede wszystkim rozumieć stronę samorządową, występować z propozycjami jeżeli chodzi o koszty, nie stosować marży za gotowość, rozumieć, że samorządy mając pewną pulę środków pieniężnych i chcąc aplikować o środki unijne  – to już jest trzecia perspektywa – mają ograniczone możliwości.

Zobacz również rozmowę w wersji wideo.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: