Wspomnienie Prezesa Janusza Ryszarda Quandta

Pożegnania

Żegnamy Prezesa, współorganizatora samorządu bankowego, managera i wychowawcę. 3 lutego 2021 roku, w wieku 88 lat odszedł Janusz Ryszard Quandt. Twórca i pierwszy prezes Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie.

Janusz Ryszard Quandt.
Janusz Ryszard Quandt. Źródło: aleBank.pl

Żegnamy Prezesa, współorganizatora samorządu bankowego, managera i wychowawcę. 3 lutego 2021 roku, w wieku 88 lat odszedł Janusz Ryszard Quandt. Twórca i pierwszy prezes Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie.

Zawodową karierę zaczynał jako młodszy referent w banku inwestycyjnym finansującym przemysł materiałów budowlanych i przedsiębiorstwa tej branży. Po przejęciu banku przez NBP został naczelnikiem wydziału, by awansować do szczebla Dyrektora Departamentu Budownictwa i Materiałów Budowlanych.

W obszarze Jego kompetencji znalazła się także gospodarka morska i komunikacja, a także część tzw. przemysłu terenowego. W 1988 roku został powołany na stanowisko pełnomocnika do spraw utworzenia banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. Jednego z 9 wyłonionych wówczas z NBP.

Z lokalnej rozdzielni kredytów stworzył bank uniwersalny o zasięgu ogólnopolskim. Od samego początku – podpis Janusza Quandta figuruje na deklaracji założycielskiej Związku Banków Polskich.

Aktywnie współtworzył samorząd bankowy oraz instytucje infrastruktury bankowej – Krajową Izbę Rozliczeniową i  Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbank. Uczestniczył także w pierwszym wyjeździe studyjnym grupy polskich bankowców do USA zorganizowanym z inicjatywy ówczesnego prezesa Izby – Mariana Krzaka.

W działalności zawodowej i pracy społecznej szczególną uwagę poświęcał doskonaleniu kwalifikacji zawodowych i standardów etycznych podległych Mu pracowników i osób współpracujących.

Konsekwentnie unikał przyjmowania funkcji w samorządzie bankowym i wynikających stąd splendorów, nie unikając jednocześnie aktywnego wspierania inicjatyw na rzecz środowiska.

‒ Zawsze mogłem liczyć na jego życzliwą radę i krytyczną, acz obiektywną ocenę – wspomina Zmarłego prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Jak sam mówił o wynikach kierowanego przez Siebie banku, „to nie wynik szczęśliwego zbiegu okoliczności, tylko konsekwentnie realizowanej strategii”.

Ciekawy świata i ludzi, otwarty na nowe idee i pomysły, obdarzony łatwością w nawiązywaniu kontaktów, dowcipny i z dystansem do własnych dokonań potrafił zjednywać nie tylko pojedyncze osoby, ale całe środowiska na rzecz projektów, do których był przekonany.

Jak sam mówił „cały czas zajmowałem się bezpośrednią współpracą z przedsiębiorstwami. Była to dobra szkoła.”

Bliscy, znajomi i przyjaciele pożegnają Janusza Quandta 19 lutego o godzinie 11.00 podczas liturgii w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 2A, po której nastąpi złożenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Młynarskiej 54 w Warszawie.

Rodzina i bliscy proszą by zamiast kwiatów składać datki na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Cor Aegrum w Krakowie.

Nr konta: 74 1240 4553 1111 0000 5426 5365.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: