Wstępne porozumienie na linii rząd – samorząd osiągnięte

Samorząd

W czwartek, 16 lutego 2012 roku, odbyło się posiedzenie zespołu ds. systemu finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jego tematyka była zdominowana przez zagadnienie reguły wydatkowej. Nastąpiło długo oczekiwane zbliżenie stanowisk w sprawie wyskości deficytu.

W czwartek, 16 lutego 2012 roku, odbyło się posiedzenie zespołu ds. systemu finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jego tematyka była zdominowana przez zagadnienie reguły wydatkowej. Nastąpiło długo oczekiwane zbliżenie stanowisk w sprawie wyskości deficytu.

Samorządy zaplanowały wysokość deficytu sektora samorządowego w kolejnych latach następująco:


  • 2012 - 10,5 mld zł,
  • 2013 - 10 mld zł,
  • 2014 - 9 mld zł.

Celem jest osiągnięcie w 2015 roku deficutu na poziomie 0,5 proc. PKB. Rząd przystał na taką propozycję. Wcześniejsze stanowisko rządu zakładało, że już w 2012 roku deficyt wyniesie 10 mld zł.

Stanowisko samorządów zakłada, że deficyt będzie mniejszy niż ustalono. Gdy jednak trzeba było go ograniczać przedyskutowano zasady działania mechanizów jego ograniczania.

Podczas posiedzenia podjęto jeszcze jedno zaganienie, w którym udało się uzyskać wstępne porozumienie. Chodzi o sporną sprawę przejmowania przez władze lokalne odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Komunalnych Osób Prawnych, m.in. ZOZ-ów i instytucji kultury. Ustalono, że skoro samorządy nie mają kontroli nad budżetami tych jednostek, ich dług nie będzie brany pod uwagę przy określaniu deficytu samorządów.

Przyjęte ustalenia muszą być zaakceptowane przez Komisę Wspólną Rządu i Samorządu, której posedzenie odbędzie się w środę, 22 lutego 2012.

Źródło: www.samorzady.infor.pl

Udostępnij artykuł: