Wstępne wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 2011 r.

Samorząd

Według wstępnych danych budżety jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2011 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 3.222 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 21.245 mln zł.

Według wstępnych danych budżety jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2011 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 3.222 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 21.245 mln zł.

Za III kwartały 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody w łącznej kwocie 125.575 mln zł (tj. 70,1% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 6,5%.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 60.356 mln zł, tj. na poziomie 69,8% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 8,6%.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 122.354 mln zł, co stanowiło 61,0% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 4,5%. Wydatki majątkowe, zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21.921 mln zł (38,3% planu), były o 0,6% wyższe od kwoty wydatków majątkowych wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Za III kwartały 2011 r. zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 59.324 mln. W porównaniu do 2010 r. zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2011 r. było o 7,7% wyższe.

Źródło: www.mf.gov.pl

Udostępnij artykuł: