Wstrząśnięci nie zmieszani (sonda aleBank.pl – lipiec 2014)

Finanse i gospodarka / Raporty / Tylko u nas / Wiadomości

Tytuł komentarza wyników naszej lipcowej sondy, tylko z pozoru jest żartobliwy. Pytania, które stawialiśmy były wszak nader poważne, a w przypadku drugiego z nich odwoływały się do wydarzeń tyleż gorszących, co nie pozostających bez wpływu na nasze postrzeganie polityki a w szczególności notowania obozu rządzącego. Ich quasi sensacyjny kontekst sprawił, ze odniesienie do bonzowskiego bon-motu wydaje się na miejscu.

Po takim wstępie naturalnym wydaje się zabieg, który zaproponujemy rozpoczynając omówienie od drugiego pytania, które brzmiało: Czy afera taśmowa osłabi naszą gospodarkę?

Otóż blisko połowa badanych – 49,5 proc. była w tej kwestii przeciwnego zdania, podczas, gdy odpowiedzi twierdzącej udzieliło 43,8 proc., co dowodzi, że opinie pozostają mocno podzielone, a różnica – acz istotna statystycznie – wydaje się zaskakująco mała. Podobnie jak liczba niezdecydowanych wyrażona wartością 6,7 proc. To kolejny dowód na to jak niewielu z nas pozostało obojętnymi na styl i język naszych Pożal się Boże elit. Inną rzeczą pozostaje świat realnej gospodarki i oby tym razem rację mieli Ci, którzy skłaniają się ku poglądowi, że prawa ekonomii pozostają niewrażliwe na łamanie standardów, czy choćby tylko szeroko pojętego savoir-vivre’u.

140731.sondaz.alebank.pl.2014.07.czy.afera.tasmowa.oslabi.gospodarke

Co do pierwszego pytania, które brzmiało: Czy obniżenie progów ostrożnościowych wzmocni naszą walutę? Poglądy były bardziej zróżnicowane.  O ile bowiem 36,4 proc. ankietowanych podzieliło ten pogląd, to jednocześnie 42,4 proc. biorących udział w badaniu było przeciwnego zdania. Najlepszym potwierdzeniem, że zabiegi księgowo PiAR-owe niewiele mają wspólnego z ekonomią realną wydaję się być fakt, że więcej niż co piąty uczestnik sondy – 21,2 proc. odpowiedzi – nie miał wyrobionego zdania w tym względzie..

140731.sondaz.alebank.pl.2014.07.czy.obnizenie.progow.wzmocni.walute

Cóż dzisiaj, gdy złoty z wolna traci na wartości wobec USD CHF i Euro, pozostaje jedynie mieć nadzieję, że w ślad za tym prognozy wzrostu gospodarczego, który wyraźnie wytracił w II-gim kwartale początkową dynamikę nie będą istonie wpływać na nasze perspektywy rozwojowe i wiarygodność na rynkach finansowych. Inna sprawa, że nasz bezpośredni wpływ na bieg wydarzeń za wschodnią granicą, oraz udział w poszukiwaniu politycznego uregulowania, są więcej niż ograniczone. Odmiennie niż ich skutki, bezpośrednie i pośrednie, o co zamierzamy pytać w miesiącu sierpniu. Sądzimy bowiem, że pomimo letniej kanikuły nie pozostajecie Państwo obojętni wobec dynamiki procesów, które zakłócają dynamikę procesów gospodarczych.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.

Mit

Udostępnij artykuł: