Wszystkie Kontrakty Terytorialne podpisane

Tylko u nas

- Dzisiaj podpisujemy ostatnie z porozumień i tym samym kończymy proces uzgadniania kluczowych dla strony rządowej i samorządowej celów do realizacji w najbliższych latach oraz najważniejszych przedsięwzięć - powiedziała minister Maria Wasiak podczas uroczystości zawarcia Kontraktu Terytorialnego (KT) dla Województwa Pomorskiego. Odbyła się ona 19 grudnia 2014 r.

- Dzisiaj podpisujemy ostatnie z porozumień i tym samym kończymy proces uzgadniania kluczowych dla strony rządowej i samorządowej celów do realizacji w najbliższych latach oraz najważniejszych przedsięwzięć - powiedziała minister Maria Wasiak podczas uroczystości zawarcia Kontraktu Terytorialnego (KT) dla Województwa Pomorskiego. Odbyła się ona 19 grudnia 2014 r.

Porozumienie dla Pomorza rząd przyjął 14 listopada 2014 r. Następnie zatwierdził go Zarząd Województwa. Jego podpisanie przez minister infrastruktury i rozwoju Marię Wasiak oraz marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, stanowi zwieńczenie procesu negocjacji. Szacuje się, że w skali całego kraju w latach 2014-2023, zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych, na działania z zakresu polityki rozwoju, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym na Pomorzu ok. 30,6 mld zł.

Wśród priorytetowych przedsięwzięć wskazano inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe), które poprawią dostępność komunikacyjną regionu oraz połączenia wewnątrz niego. - Najważniejsze z nich to inwestycje na drogach S-7 i S-6, most przez Nogat w Malborku, obwodnica Kościerzyny, przebudowa estakady Kwiatkowskiego w Gdyni - poinformowała szefowa resortu. Wśród projektów kolejowych, znalazły się m.in. działania rewitalizacyjne na ważnych dla regionu liniach kolejowych nr 405, 207, 229, 211. - Uzgodniono szereg inwestycji związanych z modernizacją portów morskich oraz poprawiających dostęp do nich zarówno od strony morza jak i lądu. Wskazano także przedsięwzięcia ważne dla właściwej gospodarki wodami, w tym zmniejszające zagrożenie powodziowe - dodała minister.

Podczas swojej wizyty na Pomorzu, minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak odwiedzi porty morskie w Gdańsku i Gdyni, których inwestycje współfinansują środki Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ).

Ogółem z PO IiŚ finansowane są 34 (realizację 8 już zakończono) projekty polskich portów morskich, z czego 27 dotyczy infrastruktury, a 7 prac przygotowawczych dla inwestycji planowanych do realizacji w nowej perspektywie. Ich wartość to 4,08 mld zł, z czego 2,79 mld zł stanowią Fundusze Europejskie. Inwestycje te mają przede wszystkim podnieść konkurencyjność polskich portów morskich poprzez poprawę stanu ich infrastruktury oraz poprawić dostęp do nich, zarówno od strony morza, jak i lądu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Udostępnij artykuł: