Wszystkie OFE w sierpniu na minusie

Z rynku

Sierpień okazał się najsłabszym miesiącem w tym roku dla warszawskiej giełdy, a co za tym idzie także dla otwartych funduszy emerytalnych

Pieniądze i wykres spadkowy
Fot. stock.adobe.com/Monster Ztudio

Sierpień okazał się najsłabszym miesiącem w tym roku dla warszawskiej giełdy, a co za tym idzie także dla otwartych funduszy emerytalnych

Spadki na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie ujemne wyniki, przyczyniły się do zmniejszenia wartości aktywów zgromadzonych w #OFE

Ostatnie tygodnie przyniosły wyraźne osłabienie na rynkach akcji, m.in. z powodu eskalacji konfliktu między USA a Chinami.  Do przeceny doszło zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących, w tym na warszawskim parkiecie. Indeks MSCI AC World  stracił -2,6%, a warszawski WIG -4,9%.Trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych. Zakłada ona przeniesienie aktywów OFE na tzw. preferencyjne Indywidualne Konta Emerytalne. To opcja domyślna, uczestnicy OFE będą też mogli złożyć wniosek o przelanie środków na konto w ZUS. Od przenoszonych do IKE środków ma zostać pobrana opłata przekształceniowa na rzecz FUS, w łącznej wysokości 15% (rozłożonej na 2 lata). W opublikowanym pod koniec sierpnia projekcie budżetu na przyszły rok, założono, że w 2020 roku do funduszu wpłynie z tego tytułu 14,4 mld zł. Ponadto likwidacja OFE będzie oznaczała, że składki przekazywane obecnie do funduszy, pozostaną w kasie FUS – w 2020 będzie to 3,5 mld zł.

Wyniki funduszy emerytalnych

Wyniki

Otwarte fundusze emerytalne, których portfele od reformy w 2014 roku wypełnione są akcjami (na koniec lipca ich udział w zagregowanym portfelu wynosił 83%), straciły w sierpniu średnio -4,2%. Najmniejsze straty (nieprzekraczające -4,0%) poniosły MetLife OFE oraz Allianz Polska OFE. Podobnie jak w lipcu najsłabszy wynik wypracował PKO BP Bankowy OFE (-4,9%). W dłuższym terminie średni wynik OFE wynosi +11,4% (dla okresu 5-letniego) oraz +50,9% (dla 10-letniego).Czytaj także: Profil zysku i ryzyka OFE. Fundusze pomnażają kapitał efektywniej?

Ranking OFE

W sierpniowym rankingu funduszy emerytalnych, w którym analizujemy relację zysku do ryzyka, zaszło kilka zmian. Pozycję lidera stracił Nationale-Nederlanden OFE – największy fundusz na rynku. Jego noty w obu horyzontach wyraźnie się pogorszyły (12-mies. z najwyższej 5a w lipcu do 2a, a 36-mies. do 4a). Stoją za tym słabsze wyniki – w sierpniu fundusz stracił -4,5% (o -0,3 pkt proc. gorzej od średniej), co miało przełożenie na wyniki w dłuższych okresach. Spadek w rankingu odnotował także Generali OFE, jego ocena 12-mies. spadła z 4a do 1a. Ale w dłuższym – 36-mies. horyzoncie – wciąż utrzymuje najwyższe 5a.
Ranking OFE - sierpień 2019
 Liderem rankingu zostało w sierpniu Aviva OFE, drugi największy fundusz emerytalny na rynku. W obu horyzontach otrzymał najwyższą notę 5a.Czytaj także: 5 scenariuszy zmian polskiego systemu emerytalnego. Co da likwidacja OFE?

Aktywa funduszy emerytalnych

Aktywa OFE - sierpień 2019
Spadki na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie ujemne wyniki, przyczyniły się do zmniejszenia wartości aktywów zgromadzonych w OFE. Na koniec sierpnia wyniosła ona 152,5 mld zł, czyli o -4,5% mniej niż miesiąc wcześniej. Ujemny wpływ na dynamikę aktywów miał również tzw. „suwak”. W sierpniu OFE przelały z tego tytułu na konta ZUS 559 mln zł, jednocześnie otrzymując z tytułu składek 269 mln zł.
Źródło: Analizy Online
Udostępnij artykuł: