Wybory samorządowe 2018 neutralne dla notowań złotego i cen obligacji

Gospodarka

Monety i banknoty
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

W niedzielę odbyły się wybory samorządowe w Polsce. Według badania exit poll opracowanego przez Ipsos, w głosowaniu do sejmików wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość uzyskało poparcie na poziomie 32,3%, Koalicja Obywatelska zdobyła 24,7% głosów, a Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 16,6% głosów.

#CreditAgricole: sondażowe wyniki wyborów samorządowych sygnalizują wzrost prawdopodobieństwa korekty polityki fiskalnej w 2019 r. w kierunku dalszego zwiększenia wydatków publicznych #wyborysamorzadowe2018 #wybory2018 #wyborysamorzadowe #wybory

Szacowana przez Ipsos frekwencja wyniosła 51,3% wobec 47,2% w wyborach z 2014 r., co było najprawdopodobniej najwyższą frekwencją w wyborach samorządowych od 1990 r. Oficjalne wyniki wyborów do sejmików poznamy najprawdopodobniej we wtorek.

Sondażowe wyniki wskazują, że w porównaniu z wyborami samorządowymi w 2014 r. poparcie dla PiS wzrosło o 5,4 pkt. proc. Poparcie to było jednak wyraźnie niższe niż w wyborach parlamentarnych w 2015 r. (spadek o 5,3 pkt. proc.), co może skłonić rząd do podjęcia działań zmierzających do zwiększenia poparcia społecznego przed zaplanowanymi na jesień 2019 r. wyborami parlamentarnymi.

Będzie korekta polityki fiskalnej?

Sondażowe wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich sygnalizują wzrost prawdopodobieństwa korekty polityki fiskalnej w 2019 r. w kierunku dalszego zwiększenia wydatków publicznych (w tym najprawdopodobniej wydatków socjalnych). Obecnie trudno jednak prognozować skalę tej korekty oraz wskazać jej beneficjentów. Trudno również ocenić, w jakim stopniu zwiększone wydatki przyczynią się do wzrostu deficytu sektora finansów publicznych, w jakim zaś zostaną sfinansowane z dodatkowych dochodów sektora (np. z dodatkowych wpływów uzyskanych dzięki zniesieniu limitu dla podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych – tzw. 30-krotności).

W konsekwencji, wynik wyborów samorządowych jest w krótkim okresie neutralny dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Źródło: Credit Agricole

 

Udostępnij artykuł: