Wybrano władze Związku Banków Polskich

Bankowość / Finanse i gospodarka / Polecamy

Trwa XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich - najważniejsze doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce. Wczesnym popołudniem wybrano Radę i kierownictwo ZBP. Na kolejną kadencję prezesem pozostał Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś wiceprezesami mec. Jerzy Bańka i dr Mieczysław Groszek.

Trwa XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich - najważniejsze doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce. Wczesnym popołudniem wybrano Radę i kierownictwo ZBP. Na kolejną kadencję prezesem pozostał Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś wiceprezesami mec. Jerzy Bańka i dr Mieczysław Groszek.

W skład Rady ZBP weszli: Piotr Cyburt - prezes zarządu mBanku Hipotecznego S.A., Piotr Czarnecki - prezes zarządu Raiffeisen Banku Polska S.A., Janusz Dedo - prezes zarządu HSBC Banku Polska S.A., Ewa Fizyta - dyrektor w Société Générale S.A. Oddział w Polsce, Zbigniew Jagiełło - prezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A., Joao Bras Jorge - prezes zarządu Banku Millennium S.A., Piotr S. Juda - prezes zarządu Toyota Banku Polska S.A., Krzysztof Kalicki - prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A., Małgorzata Kołakowska - prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A., Bartosz Kublik - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Teresa Kudlicka - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, Ryszard Lorek - prezes zarządu SGB-Banku S.A., Luigi Lovaglio - prezes zarządu Banku Pekao S.A., Cezary Maciejewski - prezes zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku, Mateusz Morawiecki - prezes zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Paweł Ziółkowski - prezes zarządu RBS Banku (Polska) S.A.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły komisje: uchwał i wniosków oraz budżetowa. Uchwałę w sprawie kierunków działania na lata 2014-2016 przyjęto przy jednym głosie przeciwnym, zaś budżet przy jednym wstrzymującym się.

W części prezentacyjnej przedstawione zostaną m.in. wyniki badania TNS Polska dotyczące postrzegania sektora bankowego i społecznej oceny banków. W ostatniej zaś części obrad odbędzie się debata z udziałem zaproszonych gości.

 

140415.walne.zbp.01.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.02.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.03.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.04.600x400

Fot. ZBP

ala

Udostępnij artykuł:

Wybrano władze Związku Banków Polskich

Bankowość / Finanse i gospodarka / Polecamy

Trwa XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich - najważniejsze doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce. Wczesnym popołudniem wybrano Radę i kierownictwo ZBP. Na kolejną kadencję prezesem pozostał Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś wiceprezesami mec. Jerzy Bańka i dr Mieczysław Groszek.

Trwa XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich - najważniejsze doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce. Wczesnym popołudniem wybrano Radę i kierownictwo ZBP. Na kolejną kadencję prezesem pozostał Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś wiceprezesami mec. Jerzy Bańka i dr Mieczysław Groszek.

W skład Rady ZBP weszli: Piotr Cyburt - prezes zarządu mBanku Hipotecznego S.A., Piotr Czarnecki - prezes zarządu Raiffeisen Banku Polska S.A., Janusz Dedo - prezes zarządu HSBC Banku Polska S.A., Ewa Fizyta - dyrektor w Société Générale S.A. Oddział w Polsce, Zbigniew Jagiełło - prezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A., Joao Bras Jorge - prezes zarządu Banku Millennium S.A., Piotr S. Juda - prezes zarządu Toyota Banku Polska S.A., Krzysztof Kalicki - prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A., Małgorzata Kołakowska - prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A., Bartosz Kublik - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Teresa Kudlicka - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, Ryszard Lorek - prezes zarządu SGB-Banku S.A., Luigi Lovaglio - prezes zarządu Banku Pekao S.A., Cezary Maciejewski - prezes zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku, Mateusz Morawiecki - prezes zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Paweł Ziółkowski - prezes zarządu RBS Banku (Polska) S.A.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły komisje: uchwał i wniosków oraz budżetowa. Uchwałę w sprawie kierunków działania na lata 2014-2016 przyjęto przy jednym głosie przeciwnym, zaś budżet przy jednym wstrzymującym się.

W części prezentacyjnej przedstawione zostaną m.in. wyniki badania TNS Polska dotyczące postrzegania sektora bankowego i społecznej oceny banków. W ostatniej zaś części obrad odbędzie się debata z udziałem zaproszonych gości.

 

140415.walne.zbp.01.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.02.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.03.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.04.600x400

Fot. ZBP

ala

 

Udostępnij artykuł: