Wycofanie ratingu i zakończenie współpracy z agencją Standard&Poor’s

Bankowość

W związku z rozwiązaniem przez PKO Bank Polski w grudniu ubiegłego roku umowy ze Standard& Poor’s agencja dokonała formalnego wycofania ratingu, a także końcowej oceny, wynikającej z wcześniejszej zmiany ratingu Polski. Agencja potwierdziła, iż PKO posiada silną pozycję biznesową, adekwatną siłę kapitałową i płynnościową w perspektywie kolejnych 2 lat, odpowiednią jakość aktywów oraz solidną bazę finansowania.

W 2015 roku PKO Bank Polski podjął decyzję o zakończeniu współpracy z agencją Standard& Poor’s z uwagi na to, iż wygasła przesłanka do utrzymywania dwóch zlecanych, płatnych ratingów. Rating agencji S&P pozyskany był w 2012 roku w związku z planami emisji obligacji na rynku amerykańskim, na którym to inwestorzy preferują ocenę od dwóch agencji. Aktualne plany Banku w zakresie emisji długu przewidują pozyskiwanie środków na rynku krajowym oraz europejskim, co skłoniło do rozwiązania współpracy z S&P.

– W ubiegłym roku zwróciliśmy się do agencji S&P z wnioskiem o zakończenie współpracy mając na uwadze nasze aktualne plany emisyjne oraz optymalizację kosztów funkcjonowania Banku. Dokonana w związku z końcową oceną aktualizacja ratingu ma zatem jedynie znaczenie historyczne, nie będzie już prezentowana i jest wynikiem standardowej procedury po zmianie ratingu dla Polski  – mówi Łukasz Świerżewski, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej.

W końcowej ocenie agencja Standard and Poor’s potwierdziła rating krótkoterminowy na poziomie „A-2” oraz obniżyła rating długoterminowy z poziomu „BBB+” do poziomu „BBB”. W chwili wycofywania ratingów perspektywa była stabilna. W uzasadnieniu agencja podkreśliła, że ta zmiana związana była jedynie z obniżeniem 15 stycznia tego roku ratingów dla Polski oraz potwierdziła silną pozycję finansową PKO.

Obecnie PKO Bank Polski posiada wyłącznie jedną zleconą ocenę wiarygodności finansowej od agencji ratingowej Moody’s na poziomie A2 (rating długoterminowy depozytów) oraz A3 (rating długoterminowy zobowiązań) z perspektywą stabilną. PKO Bank Polski konsekwentnie utrzymuje jedną z najsilniejszych w sektorze pozycji kapitałowych.  Na koniec III kwartału 2015 roku współczynnik wypłacalności wzrósł do 14,5 proc., a Core Tier 1 wyniósł 13,2 proc.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: