Wydarzenia – BS-y a społeczność lokalna: Finanse lokalnej Polski

NBS 2017/06

Banki Spółdzielcze Grupy SGB kolejny raz postanowiły sprawdzić stosunek Polaków do swych finansów. Badanie temu poświęcone przeprowadzono w marcu i kwietniu br.

Banki Spółdzielcze Grupy SGB kolejny raz postanowiły sprawdzić stosunek Polaków do swych finansów. Badanie temu poświęcone przeprowadzono w marcu i kwietniu br.

Oto – w największym skrócie – wnioski, jakie z badań tych można wyciągnąć.

Zadowolenie z życia

 • Ponad połowa Polaków jest zadowolona z życia we współczesnej Polsce. Odsetek osób zadowolonych z życia w swojej społeczności lokalnej – w mieście i na wsi, kształtuje się na nieco wyższym poziomie. Niezadowoleni z życia stanowią około 10% populacji.
 • Kobiety są nieznacznie bardziej zadowolone z życia w Polsce niż mężczyźni. Na poziomie lokalnym nie widać różnic pomiędzy tymi grupami.
 • Jeśli pod uwagę weźmiemy kryterium wieku, to najbardziej zadowoloną grupą z życia w Polsce są osoby powyżej 45 lat. Jeśli chodzi o zadowolenie z życia w społeczności lokalnej, grupa najmłodsza jest grupą wyraźnie mniej zadowoloną niż pozostali.
 • Z życia w swojej miejscowości najmniej zadowoleni są mieszkańcy miast liczących poniżej 10 tys. mieszkańców.
 • Najbardziej zadowoloną z życia grupą zawodową są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Są one najbardziej zadowolone zarówno z życia w Polsce, jak i w swojej społeczności lokalnej.
 • Równie zadowolone z życia w Polsce są osoby uczące się, jednak one są mniej zadowolone z życia w swojej społeczności lokalnej.
 • Na uwagę zwraca fakt niskiego poziomu satysfakcji wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze – zarówno z życia w Polsce, jak i w swoim mieście lub wsi.

Pożądane kierunki zmian

 • Respondenci zostali poproszeni o spontaniczne wskazanie pożądanych kierunków zmian w miejscu, w którym zamieszkują – po to, aby żyło się lepiej.
 • Najczęściej wskazywane były kwestie związane z drogami (ich bardzo zły stan), a także szeroko pojętą komunikacją i transportem lokalnym. Tutaj uwagi dotyczyły zarówno liczby połączeń, jak i samych pojazdów (przestarzałe, zaniedbane, zniszczone).
 • Innymi elementami, które znacząco podniosłyby poziom życia w społecznościach lokalnych, są nowe miejsca pracy, więcej możliwości spędzania wolnego czasu a także łatwiejszy dostęp do lekarzy, szczególnie specjalistów.
 • Znaczący odsetek respondentów wskazywał również na konieczność integracji ludzi zamieszkujących wsie i miasta, braki terenów rekreacyjnych i sportowych, a także duży poziom zanieczyszczenia powietrza – to szczególnie ciekawe, ponieważ ten aspekt jeszcze do niedawna utożsamiany był głownie z ośrodkami wielkomiejskimi.
 • Polacy odczuwają również niedostatek terenów zielonych wokół swojego miejsca zamieszkania, a jeśli one są, to bardzo często są zaniedbane.
 • Co dwudziesty badany uznał, że w jego otoczeniu żyje się bardzo dobrze i nic nie trzeba zmieniać lub poprawiać.

Problemy społeczności lokalnych

 • Zły stan dróg okazuje się najbardziej palącym problemem społeczności lokalnych. Siedmiu na dziesięciu badanych wskazuje na kwestię starzenia się społeczeństwa a także niskie zarobki. Problemem jest również migracja ludzi do większych miast w Polsce, a także poza granice kraju.
 • Mężczyźni częściej niż kobiety narzekają na brak możliwości ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: