Wydarzenia: Czas na polubowne rozstrzyganie sporów

BANK 2018/07

Rekordowe notowania szwajcarskiej waluty przeszły do historii, a kurs franka odpowiada wartościom osiąganym w okresie poprzedzającym osławioną decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego. Pomimo tak korzystnych dla frankowiczów uwarunkowań, problematyka hipotecznych kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej wciąż wzbudza poważne emocje.

Jerzy Rawicz

Problemy z jednoznaczną oceną kwestii prawnych związanych z kredytami frankowymi mają nie tylko publicyści. – Na obecnym etapie trudno mówić o jednolitym orzecznictwie sądowym w tego rodzaju sprawach, a biorąc pod uwagę dotychczasową judykaturę, raczej nie powinniśmy liczyć na zmianę tej sytuacji w przyszłości – podkreślił Michał Jabłoński, prezes fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, która podjęła się niełatwego zadania analizy wyroków sądowych rozstrzygających spory pomiędzy bankami udzielającymi kredytów a ich klientami. Wnioski z przeprowadzonych badań stanowiły jeden z punktów sesji inauguracyjnej tegorocznego Kongresu Prawa Bankowego. – Postanowiliśmy nadać wydarzeniu charakter otwarty, do dyskusji zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli banków, jak i klientów – zaznaczył, otwierając obrady kongresu, mec. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: