Wydarzenia: Czy podwyżka stóp procentowych zaskoczy kredytobiorców hipotecznych?

NBS 2017/12

Historia kredytu hipotecznego w Polsce na przestrzeni minionych dwudziestu lat to w znacznej mierze dzieje zmagań ze stopą procentową – zauważył podczas tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Rafał Kozłowski, prezes zarządu PKO Banku Hipotecznego. Trudno nie zgodzić się z tą oceną: zarówno wysokość stóp procentowych w poszczególnych okresach, jak również ich fluktuacje miały kluczowe znaczenie dla kształtowania się polityki kredytowej sektora bankowego w tym segmencie rynku

Karol Jerzy Mórawski

Nieprzewidywalne zachowania stóp procentowych bywały też źródłem poważnych konfliktów pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami korzystającymi z finansowania hipotecznego. Tak było choćby na przełomie stuleci, kiedy to dwucyfrowe wartości stopy bazowej i perspektywa jej znaczącego spadku w dającej się przewidzieć przyszłości skłoniła jeden z wiodących banków do zaoferowania tzw. kredytów o odroczonej spłacie należności. Niespodziewana aprecjacja stóp procentowych pokrzyżowała całkowicie zamiary bankowych analityków, czyniąc z produktu dostępnego dla osób o średnim uposażeniu prawdziwą pętlę kredytową dla niektórych polskich gospodarstw domowych. Kształtujący się na relatywnie wysokim poziomie 5–7%  WIBOR był też powodem upowszechnienia się w pierwszej dekadzie XXI stulecia walutowych kredytów hipotecznych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: