Wydarzenia: Finansowanie lokalnego rozwoju

NBS 2015/11

Aby biedna wieś nie finansowała swoimi nadwyżkami wielkich metropolii - opinia wypowiedziana przez prof. Romualda Holly podczas niedawnej debaty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pod wymownym tytułem "Rozwój obszarów wiejskich i MŚP w kontekście funkcjonowania banków spółdzielczych" powinna stanowić podsumowanie nowego modelu bankowości spółdzielczej. W epoce triumfalnego powrotu koncepcji "Ojczyzny kapitału", mających swe odzwierciedlenie choćby w ożywionej debacie wokół repolonizacji polskiego sektora bankowego, godzi się - w ślad za Juliuszem Słowackim - postawić fundamentalne pytanie: jaka ma być owa Ojczyzna?

Karol Jerzy Mórawski

Nie kwestionując zasadności podnoszenia udziału rodzimego kapitału w sektorze bankowym, należy pamiętać, że nie jest to bynajmniej jedyny przejaw fenomenu określanego w publicystyce mianem „unarodowienia banków”. W procesie integracji europejskiej następuje bowiem wyakcentowanie słusznej roli „małych ojczyzn” w stosunku do uznawanych od XIX stulecia za dobro nadrzędne państw narodowych. Stosunkowo niewielkie wspólnoty gminne czy powiatowe stanowią bardziej oczywisty punkt odniesienia dla mieszkańców aniżeli wielomilionowe molochy, w których więź pomiędzy mieszkańcami regionów odległych od siebie o setki kilometrów wydaje się być czysto teoretyczna. W takim otoczeniu lokalna bankowość zyskuje nowy wymiar. „(…) Koncentracja popytu na usługi finansowe w lokalnym banku spółdzielczym pozwoli na zatrzymanie dochodu na terenie jego działania, który to dochó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: