Wydarzenia. Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej: Bez (współ)pracy nie ma kołaczy

BANK 2019/06

Integracja albo śmierć – jednoznaczną perspektywę dla lokalnych instytucji finansowych zarysowano podczas debaty nad przyszłością sektora, jaka toczyła się w Niemczech u schyłku ubiegłego stulecia. Podczas tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej (FTBS) wizję tę nieprzypadkowo przywołał Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. W dobie cyfryzacji rynku finansowego i otwartej bankowości staje się ona aktualna również i w Polsce.

Od lewej: Włodzimierz Kiciński, Mirosław Skiba, Paweł Gula, Michał Przyjemski oraz Grzegorz Głowacki.

Integracja albo śmierć – jednoznaczną perspektywę dla lokalnych instytucji finansowych zarysowano podczas debaty nad przyszłością sektora, jaka toczyła się w Niemczech u schyłku ubiegłego stulecia. Podczas tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej (FTBS) wizję tę nieprzypadkowo przywołał Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. W dobie cyfryzacji rynku finansowego i otwartej bankowości staje się ona aktualna również i w Polsce.

Intensywna kooperacja pomiędzy spółdzielcami, również ponad podziałami wynikającymi z przynależności do zrzeszeń, konieczna jest zwłaszcza w obszarze technologii teleinformatycznych. Koszty ich wdrożenia, utrzymania i obsługi z reguły przerastają finansowe możliwości poszczególnych banków, a w niektórych przypadkach także i zrzeszeń. Z tych realiów doskonale zdają sobie sprawę reprezentanci banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, a także organizacji branżowych, czyli Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

– Zależy nam na tym, by polska bankowość spółdzielcza zrealizowała projekty z obszaru outsourcingu, by powstały centra usług wspólnych, by były prowadzone wspólne prace badawcze i plany marketingowe – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, podczas inauguracji FTBS. Realizację tych ambitnych postulatów ułatwić ma list intencyjny, podpisany w jego trakcie przez reprezentantów obydwu zrzeszeń, ZBP i KZBS oraz dostawców technologii IT dla rynku finansowego. Dokument, będący realizacją postulatów wypracowanych przez Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, przewiduje współdziałanie bankowców i firm technologicznych w dwóch kluczowych obszarach. Pierwszym jest implementacja ujednoliconego standardu BS API dla całego sektora, drugim natomiast opracowywanie skutecznych narzędzi służących przeciwdziałaniu cyberprzestępczości.

Back office wciąż na papierze

Realizacja zobowiązań podjętych podczas tegorocznego FTBS oznaczałaby prawdziwą rewolucję w polskiej bankowości lokalnej. Nie jest tajemnicą, iż poziom efektywnego wykorzystania struktur zrzeszeniowych pozostawia wiele do życzenia. – Procesy backoffice’owe każdy z banków członkowskich realizuje odrębnie – zaznaczył Paweł Gula, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Z podobnym wyzwaniem zmagają się również włodarze drugiej grupy. W wielu bankach zadania z obszaru back office realizowane są wyłącznie przez „czynnik ludzki” i przy użyciu papieru; lub w najlepszym razie narzędzi dostępnych w podstawowych pakietach biurowych. Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku, wskazał na źródło tych problemów, a jest nim niekonsekwencja towarzysząca dotychczasowej digitalizacji. – Proces ten koncentrował się nierzadko na obszarze front office, tworzeniu nowych produktów i relacjach z klientem. Pozostałe procedury w dalszym ciągu wiążą się z ogromem pracy ręcznej – dodał szef SGB-Banku.

Skutkiem takiego podejścia była niższa skuteczność realizacji procedur kredytowych, co znacząco przekładało się na jakość i szybkość obsługi klienta. Skuteczność integracji systemów IT w sektorze dostrzegają nawet reprezentanci tych banków, które zdecydowały się działać poza obydwoma grupami. – Samodzielne prowadzenie biznesu nie jest równoznaczne z koniecznością wdrażania odrębnych rozwiązań backoffice’owych – zauważył Grzegorz Głowacki, członek zarządu i dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Zadeklarował również, iż reprezentowany przezeń podmiot nie wyklucza wykorzystania infrastruktury IT wytworzonej przez organizacje zewnętrzne.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: