Wydarzenia i Opinie. 2. Forum Akademicko-Gospodarcze: Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju

BANK 2020/03

Nowoczesne kształcenie kadr stanowi fundament innowacyjnej gospodarki, a warunkiem powodzenia całego procesu jest odpowiednia organizacja uczelni i ich współpraca ze środowiskami gospodarczymi. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera wymiana doświadczeń, dla której szansą są cykliczne spotkania reprezentantów obydwu środowisk. Taki właśnie charakter miały obrady drugiego już Forum Akademicko-Gospodarczego, które przebiegały pod hasłem „Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”.

Nowoczesne kształcenie kadr stanowi fundament innowacyjnej gospodarki, a warunkiem powodzenia całego procesu jest odpowiednia organizacja uczelni i ich współpraca ze środowiskami gospodarczymi. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera wymiana doświadczeń, dla której szansą są cykliczne spotkania reprezentantów obydwu środowisk. Taki właśnie charakter miały obrady drugiego już Forum Akademicko-Gospodarczego, które przebiegały pod hasłem „Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego i prezesa Związku Banków Polskich. Przypomniał on, iż podobnych inicjatyw na styku bankowość – świat nauki jest więcej. W ramach Klubu Polska 2025+ funkcjonującego przy ZBP, zorganizowano 106 debat, w których 2/3 uczestników stanowili profesorowie. Obrady tegorocznego forum zdominowała problematyka nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. oraz konsekwencji wdrożenia tego aktu prawnego dla środowiska nauki. Zwrócił na to uwagę prof. Arkadiusz Mężyk, wiceprezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego oraz rektor Politechniki Śląskiej, przypominając, że tematem przewodnim poprzedniej edycji były transfery innowacji. Prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za jedną z najważniejszych zmian wynikłych z nowego prawa uznał utworzenie i funkcjonowanie rad uczelni.

Zgodnie z zapisami ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, osoby spoza wspólnoty uczelni powinny stanowić co najmniej 50% jej składu.  Kamil Bortniczuk, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, odniósł się w swym wystąpieniu do dynamicznych zmian, jakie przeżywa rynek pracy. Obecni studenci nie mogą być do końca pewni, jaki zawód będą wykonywać w przyszłości, co niewątpliwie stanowi poważne wyzwanie dla całego procesu. Nieodzownym warunkiem właściwej realizacji zadań oświatowych jest rzecz jasna dysponowanie przez uczelnie środkami w odpowiedniej wysokości. Prof. Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim wystąpieniu mówił o wzroście nakładów na naukę w naszym kraju.

Przeznaczane na ten cel środki są coraz większe między innymi dzięki zastosowanemu algorytmowi wzrostu nakładów – nominalnie daje to wzrost o prawie 11%. Jest też wzrost nakładów w formie obligacji o 1,13 mld zł. Łącznie to duży zastrzyk kapitałowy dla uczelni wyższych. Przewidziane są środki na podwyżki dla pracowników instytucji naukowych.

Quo vadis rado uczelni?

Pierwszy z paneli poświęcony był doświadczeniom związanym z funkcjonowaniem rad uczelni i programom działania tych instytucji. W debacie moderowanej przez prof. Jerzego Woźnickiego, prezesa Fundacji Rektorów Polskich, omawiano między innymi różne koncepcje wyłaniania członkó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: