Wydarzenia i Opinie | AI w finansach | Sztuczna inteligencja to nie zbuntowany robot

BANK 2020/10

W roku 2018 zaledwie 4% przedsiębiorstw na całym świecie stosowało rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI). Za pięć lat technologia ta będzie obecna w 80% firm – szacują eksperci IDC. Tak dynamiczny rozwój i szybkie upowszechnianie się systemów, wykorzystujących uczenie maszynowe budzi ambiwalentne odczucia, będąc z jednej strony źródłem olbrzymich nadziei, z drugiej zaś wcale nie mniejszych obaw.

Zdjęcia: phonlamaiphoto/stock.adobe.com

W roku 2018 zaledwie 4% przedsiębiorstw na całym świecie stosowało rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI). Za pięć lat technologia ta będzie obecna w 80% firm – szacują eksperci IDC. Tak dynamiczny rozwój i szybkie upowszechnianie się systemów, wykorzystujących uczenie maszynowe budzi ambiwalentne odczucia, będąc z jednej strony źródłem olbrzymich nadziei, z drugiej zaś wcale nie mniejszych obaw.

Sztuczna inteligencja to nowe wyzwanie, nie tylko dla świata finansów, ale i obywateli – podkreślił Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, rozpoczynając webinarium zatytułowane „AI w finansach”. Źródłem większości lęków, towarzyszących upowszechnianiu się uczenia maszynowego we współczesnej gospodarce, jest zarządzanie olbrzymimi zasobami danych, które w niewłaściwych rękach mogą stanowić zagrożenie dla podstawowych swobód obywatelskich. – Owo przetwarzanie informacji staje się coraz poważniejszym problemem dla współczesnego świata, dlatego tym zagadnieniem zajmują się zarówno twórcy technologii, jak i ci, którzy tworzą regulacje – wskazał wiceszef ZBP.

Kodeks etyczny dla robotów

Udaną próbę stworzenia wskazówek odnośnie odpowiedzialnego stosowania AI podjęła Komisja Europejska. – Powołana z jej inicjatywy niezależna grupa robocza 52 ekspertów pracowała osiem miesięcy na przełomie roku 2018 i 2019, by wypracować wzorzec, który mógłby posłużyć do oceny rozwiązań technologicznych pod kątem etycznym – przypomniała Marta Jedlińska, kierownik ds. zgodności w BNP Paribas Banku Polska SA. Przyjęto generalne założenie, iż postęp powinien służyć dobru poszczególnych ludzi i całych społeczeństw. – Sztuczna inteligencja powinna pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem, a także z zasadami i wartościami etycznymi. Ponadto, zarówno z punktu widzenia technologicznego, jak i społecznego, należy tworzyć systemy, które nie będą w zamierzony sposób wyrządzały szkód. Powinno się zapewnić, by były one wykorzystywane w dobrej wierze – nadmieniła przedstawicielka BNP Paribas Banku Polska.

Dokument, wypracowany przez wspomnianą grupę ekspercką, odnosi się wprost do fundamentalnych reguł zapisanych w traktatach europejskich oraz Karcie Praw Podstawowych, a także Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na podstawie tych regulacji wypracowane zostały cztery zasady, które powinny spełniać systemy, by mogły być uznane za godne zaufania. Należy do nich w pierwszej kolejności poszanowanie autonomii człowieka, rozumiane jako niepodejmowanie działań w celu podporządkowywania sobie ludzi, manipulowania nimi, okłamywania lub stosowania różnych form przymusu, a także kontrolowania jednostek. – Użycie sztucznej inteligencji powinno być skierowane na zwiększenie zdolności poznawczych – wspomniała Marta Jedlińska.

Sztuczna inteligencja nie powinna też w inny sposób oddziaływać negatywnie na człowieka ani na środowisko naturalne. Twórcy dokumentu wskazali również na potrzebę edukacji społeczeństw w tym zakresie, włączając w to także informowanie opinii publicznej o wykorzystywanych technologiach. Niedopuszczalne jest chociażby stwarzanie pozorów, jakoby klient rozmawiał z człowiekiem, podczas gdy w roli doradcy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: