Wydarzenia i Opinie. Bezpieczeństwo: Od czwartej do szóstej dyrektywy

BANK 2020/01

Zdjęcia: M. Gajowiak

Legalizacja środków pochodzących z przestępstw lub innych nieujawnionych źródeł stanowi jedno z poważniejszych wyzwań dla światowego systemu finansowego. Aby nadążyć za kreatywnością zorganizowanych grup przestępczych, władze unijne podejmują kolejne działania mające na celu uszczelnienie systemu i zwiększenie skuteczności wykrywania podejrzanych transakcji płatniczych.

19 kwietnia 2018 r. Parlament Europejski dokonał gruntownej nowelizacji unijnych przepisów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany określane mianem V dyrektywy AML, z początkiem obecnego roku winny być implementowane w państwach członkowskich. 23 października 2018 r. unijny ustawodawca uchwalił dyrektywę nr 2018/1673 w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, której niektórzy nadają kolejny, szósty numer. W jaki sposób regulacje w obszarze AML wpływają na funkcjonowanie sektora bankowego? Które spośród wprowadzonych powinności stanowią szczególne wyzwanie dla instytucji obowiązanych? Okazją do dyskusji na te tematy była konferencja zatytułowana „Od IV do V dyrektywy AML”, zorganizowana 12 grudnia ub.r. przez Związek Banków Polskich. Wśród licznych prelegentów dominowali bankowcy, nie zabrakło również reprezentantów instytucji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: