Wydarzenia i Opinie | KFNM | Pewna lokata w niepewnych czasach

BANK 2021/05

W okresach niepewności, a z taką sytuacją mamy dziś niewątpliwie do czynienia, nieruchomości stanowią najbezpieczniejszą formę lokowania pieniędzy i zabezpieczenia ich przed inflacją. Wskazał na to dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, podczas tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Dodatkowym czynnikiem determinującym zachowania inwestorów podczas kryzysu pandemicznego są bliskie zeru stopy procentowe.

Fot.stock.adobe.com

W okresach niepewności, a z taką sytuacją mamy dziś niewątpliwie do czynienia, nieruchomości stanowią najbezpieczniejszą formę lokowania pieniędzy i zabezpieczenia ich przed inflacją. Wskazał na to dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, podczas tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Dodatkowym czynnikiem determinującym zachowania inwestorów podczas kryzysu pandemicznego są bliskie zeru stopy procentowe.

Pandemia zadziałała jak dopalacz popytu – mówił Kazimierz Kirejczyk, wiceprezes spółki JLL, a tę opinię potwierdzają statystyki z kilkunastu ostatnich miesięcy. W ub.r. w sześciu największych aglomeracjach do nabywców trafiły 53 tys. nowych mieszkań, a wstępne szacunki za I kw. br. wykazują znaczący wzrost liczby transakcji. Za to ożywienie w niemałym stopniu odpowiada przepływ oszczędności na rynek mieszkaniowy. Wiceszef JLL zauważył, że w fazie realizacji jest około 50 tys. lokali przeznaczonych pod wynajem. Ów przepływ środków nie powinien budzić niepokoju, a znacznie bardziej niekorzystne byłyby spekulacje krótkoterminowe, z czym łączyłoby się zaciąganie taniego kredytu przez inwestorów. Początki tego zjawiska widać już na polskim rynku.

Prof. Jacek Łaszek, kierujący zespołem analiz rynku nieruchomości w NBP, mówił wręcz o premii inflacyjnej, gdyż oprocentowanie kredytów hipotecznych kształtuje się na poziomie inflacji. Należy jednak pamiętać, że po ustąpieniu kryzysu dojdzie najpewniej do przewartościowania. – Patrzmy ostrożnie na ceny nieruchomości, które obecnie idą w górę. Ważne, by w dobie niskiego oprocentowania depozytów jedyną alternatywą nie było angażowanie się na rynku mieszkaniowym – przestrzegał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Ryzyko związane z obsługą nieruchomości, to także wysokie koszty – mówił o tym prof. Jacek Łaszek, przypominając, iż do stałych wydatków zalicza się czynsz, a jeśli mieszkanie zostało zakupione na kredyt, także wysokość kolejnych rat.

Boom mieszkaniowy a dostępność

Inwestycyjny boom to wyzwanie dla tych, którzy zamierzają kupić lokal na potrzeby własne. Potwierdzają to badania dostępności mieszkaniowej, podejmowane w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości. Przeciętne wynagrodzenie na polskim rynku pracy umożliwia zakup od 0,5 do 1 m2 powierzchni mieszkalnej – wskazał prof. dr hab. Marek Bryx, kierownik zespołu w programie i pracownik naukowy SGH. Sytuacja taka obserwowana jest nie tylko w metropoliach, ale i mniejszych ośrodkach. W perspektywie długookresowej widać konsekwentną poprawę dostępności, czego dowodem jest malejąca liczba mieszkańców przypadających na lokal. Spadek cen mieszkań zauważalny jest w relacji do rosnących dochodów i poziomu inflacji – zauważył prof. Jacek Łaszek.

Poprawie uległa dostępność kredytu hipotecznego. Zredukowane stopy procentowe przyczyniły się do zwiększenia dostępności finansowania bankowego, w dalszym jednak ciągu w wielu miastach uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej pozostaje poza zasięgiem wnioskujących. W najgorszej sytuacji są gospodarstwa pięcioosobowe, a także single – wskaźnik zdolności kredytowej dla tych grup w&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: