Wydarzenia i Opinie | Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości | Podstawa silnej gospodarki i systemu finansowego

BANK 2021/04

Tegoroczna edycja Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości po raz kolejny dowiodła, że budowa świadomości ekonomicznej nie może się ograniczać do projektów realizowanych w ramach systemu oświaty. Bez działań banku centralnego, czy Warszawskiego Instytutu Bankowości, nie bylibyśmy w stanie sprostać wyzwaniom, które czas pandemii uwydatnił i zogniskował do wymiaru społecznego wyzwania.

Tegoroczna edycja Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości po raz kolejny dowiodła, że budowa świadomości ekonomicznej nie może się ograniczać do projektów realizowanych w ramach systemu oświaty. Bez działań banku centralnego, czy Warszawskiego Instytutu Bankowości, nie bylibyśmy w stanie sprostać wyzwaniom, które czas pandemii uwydatnił i zogniskował do wymiaru społecznego wyzwania.

Edukacja ekonomiczna stanowi podstawę silnej gospodarki i bezpiecznego systemu finansowego – mówił w wystąpieniu inauguracyjnym tegorocznego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Adam Glapiński. Hasło wydarzenia, „Rok doświadczeń – lata wyzwań”, nawiązywało zarówno do obecnej, pandemicznej sytuacji, jak i perspektywy na nadchodzące lata, dedykowanej przemianie w kierunku gospodarki 4.0.

W owym procesie szczególna rola przypadnie Polakom zaradnym, przedsiębiorczym i odpornym na sytuacje kryzysowe, do których nawiązywał szef banku centralnego, przywołując pozytywne dane dotyczące polskiej gospodarki i stabilne prognozy dla naszego kraju, formułowane przez MFW czy Bank Światowy. Warunkiem wzrostu dobrobytu, tak w skali makro, jak i poszczególnych gospodarstw domowych, jest konsekwentne poszerzanie wiedzy o finansach. W działania na tej niwie od wielu lat angażuje się NBP. Tylko w minionym roku inicjatywy realizowane pod egidą banku centralnego trafiły do 170 tys. uczniów i 8 tys. studentów, przy bezpośrednim zaangażowaniu rzeszy 4500 edukatorów.

Gospodarka 4.0 potrzebuje nowych kompetencji

Budowa świadomości ekonomicznej nie może ograniczać się do programu, realizowanego w ramach systemu oświaty. – Musimy poznawać fundamenty wiedzy finansowej od najmłodszych lat, zarówno w rodzinach, przedszkolach i szkołach, jak też i na studiach czy później, w dorosłym życiu – wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Odniósł się do nowych rozwiązań w dziedzinie płatności elektronicznych, korzystanie z których wymaga przestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa. Nowe kompetencje będą niezbędne w związku z przechodzeniem do fazy przedsiębiorczości 4.0, w której powtarzalne czynności przejmowane będą przez automaty.

W tym kontekście optymizmem napawa rosnąca świadomość Polaków w zakresie potrzeby edukacji finansowej. Faktyczny stan wiedzy w tym względzie wciąż jest niewystarczający, o czym wspomniał Bartosz Niebrzydowski, prezes Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych, która to instytucja w tym roku obchodzi kolejny jubileusz. Trzydziestolecie giełdy zbiegło się w czasie z rekordowym zaangażowaniem inwestorów indywidualnych, jakiego nie obserwowano od czasów globalnego kryzysu gospodarczego.

Do grona jubilatów należy też sektorowy program Bankowcy dla Edukacji, realizowany od pięciu lat przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z 7 tys. placówek edukacyjnych wszystkich szczebli i blisko 400 samorządami. W z górą 81 tys. zajęć ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: