Wydarzenia i Opinie | Konkurs Etyka w Finansach | Upadłość Konsumencka | Zagrożenia etyczne wynikające ze zmian w prawie upadłościowym

BANK 2021/01

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest w polskim prawie regulowana ustawą Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. Ten akt prawny zastąpił regulacje dotyczące postępowań upadłościowych i naprawczych funkcjonujących w polskim prawie jeszcze przed II wojną światową. Warto jednak rozważyć nie tylko prawne, ale także etyczne aspekty tej instytucji.

Fot. Golden Sikorka/stock.adobe.com

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest w polskim prawie regulowana ustawą Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. Ten akt prawny zastąpił regulacje dotyczące postępowań upadłościowych i naprawczych funkcjonujących w polskim prawie jeszcze przed II wojną światową. Warto jednak rozważyć nie tylko prawne, ale także etyczne aspekty tej instytucji.

Zagrożenia etyczne

Wolny świat, w którym zaczęło funkcjonować polskie społeczeństwo po roku 1989, wymaga dojrzałości i odpowiedzialności. Jednak często, zamiast zrównoważonego rozwoju i podejmowania spokojnych decyzji, młodzi ludzie uciekają w konsumpcjonizm.

Stopa preferencji czasowej jest to indywidualne wartościowanie dóbr teraźniejszych (konsumpcja) w odniesieniu do dóbr przyszłych (oszczędności). Konieczność konsumpcji jest niezaprzeczalna. Każdy człowiek, aby przeżyć, potrzebuje konsumować zdobyte dobra. W związku z powyższym należy przyjąć, że to samo dobro jest więcej warte dzisiaj niż odłożone w czasie. Dotyczy to zarówno dóbr pierwszej potrzeby(przede wszystkim żywności), jak również bardziej abstrakcyjnych dóbr ekonomicznych, w tym samego kapitału. Powyższa teza staje się uzasadnieniem moralnym dla dodatkowych kosztów(odsetek) podczas pożyczania pieniędzy. Odsetki są bowiem wyrównaniem wartości, pomiędzy możliwą konsumpcją własną w teraźniejszości, a tą odłożoną na przyszłość. I tak, jak w przypadku odsetek od kapitału wartość ta jest wyznaczana odgórnie przez oprocentowanie kredytów i lokat, tak w przypadku innych dóbr ocena ich wartości w czasie zależy od indywidualnych preferencji człowieka. W związku z tym, bardzo trudno określić granicę pomiędzy odpowiednią konsumpcją, a „materialnym hedonizmem”. Jednocześnie można wskazać co najmniej kilka ludzkich zachowań (w szczególności młodego pokolenia), które ukazują zachwianie równowagi w tzw. zdrowej konsumpcji.

Pierwszym z nich, najpilniej wpisującym się w temat eseju, jest tzw. życie na kredyt. Wzrastający standard życia społeczeństwa europejskiego (w tym również naszych rodaków) powoduje, że domowy budżet przewiduje więcej kosztów niż realnych wpływów. Funkcjonujące wśród młodych przekonanie, że trzeba żyć „na pewnym poziomie” powoduje, że pozornie niezbędne do funkcjonowania sprzęty tj. smartfon, samochód czy abonament na portalu z filmami online są finansowane kartą kredytową czy przysłowiowo „brane na raty”. To zachowanie można tłumaczyć takimi zjawiskami, jak zmieniająca się moda, czy dbanie o własny wizerunek, kreowany m.in. w internetowych portalach społecznościowych. Potrzeba akceptacji, wymieniana jako jedna z istotniejszych w budowaniu relacji międzyludzkich, w erze materializmu ma być zaspokajana dopasowaniem młodego człowieka do otaczającego go środowiska, a co za tym idzie posiadaniem najnowszych gadżetów, korzystaniem z drogich usług rozrywkowych czy podróżowaniem w najbardziej popularne miejsca na świecie.

Częstokroć taki styl należy określić mianem „życia ponad stan”, gdyż pokazywany na zewnątrz obraz nie odpowiada sytuacji życiowej, w jakiej (młody) człowiek się znajduje. Zaspokajanie zachcianek nie idzie w parze z planowaniem i oszczędzaniem, a społeczne przyzwolenie na zadłużanie się w celach konsumpcyjnych wzmaga siłę omawianego zjawiska. W tym kontekście prezentowanie upadłości konsumenckiej jako sposobu na wyjście ze „spirali zadłużenia”, czy rozpoczęcie życia z „czystą kartą” jawi się jako czynnik usprawiedliwienia decyzji uspokojenia sumienia podczas ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: