Wydarzenia i Opinie | WEBINARIUM PAB WIB | Aby OZE trafiły pod strzechy…

BANK 2021/06

Nawet 50 tys. Polaków umiera każdego roku z powodu chorób wywołanych przez smog i inne zanieczyszczenia powietrza. Odpowiedzialność za tak fatalne statystyki w znacznej mierze ponosi tzw. niska emisja, będąca z kolei konsekwencją stosowania przestarzałych, wysokoemisyjnych rozwiązań w obszarze energetyki i ciepłownictwa. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera realizacja przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i w mieszkalnictwie.

Fot. Pavlo Plakhotia/stock.adobe.com

Nawet 50 tys. Polaków umiera każdego roku z powodu chorób wywołanych przez smog i inne zanieczyszczenia powietrza. Odpowiedzialność za tak fatalne statystyki w znacznej mierze ponosi tzw. niska emisja, będąca z kolei konsekwencją stosowania przestarzałych, wysokoemisyjnych rozwiązań w obszarze energetyki i ciepłownictwa. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera realizacja przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i w mieszkalnictwie.

Problematyka finansowania transformacji energetycznej w obu tych dziedzinach była przedmiotem kolejnego już raportu, opracowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Wyniki prac zespołu ekspertów z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod kierunkiem prof. Ryszarda Katy zaprezentowano podczas webinarium 13 maja br. – Mamy wiele do zrobienia w obszarze energetyki, ciepłownictwa czy infrastruktury związanej z ochroną środowiska – podkreślił w wystąpieniu otwierającym konferencję Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dodał on, że działania na rzecz dekarbonizacji, które zostały uwzględnione zarówno w Zielonym Ładzie dla Europy, jak i Krajowym Planie Odbudowy, mają charakter integrujący wszystkich Polaków, jako że odwołują się do wartości wspólnej, jaką jest poprawa jakości życia. Zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii może być tymczasem korzystne nie tylko dla naszego zdrowia, ale i portfela, ponieważ koszty konwencjonalnego wytwarzania energii stale rosną. Modernizacja energetyki i ciepłownictwa stanowi też doskonały sposób na zagospodarowanie finansowej nadwyżki wielu naszych rodaków, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy tradycyjne formy lokowania środków nie przynoszą oczekiwanego zwrotu z kapitału. Prezes ZBP zaznaczył, że programy na rzecz poprawy jakości powietrza mogą połączyć oszczędności obywateli i firm, zlokalizowane w bankach, ze środkami publicznymi w celu sfinansowania zmian w energetyce.

Przepisy główną barierą dla zielonej energii

W procesie transformacji energetycznej istotna rola przypada jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom, działającym w branży mieszkaniowej, takim jak deweloperzy czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – podkreślił prof. Ryszard Kata, dodając, że potencjał instytucji z obu tych grup nie był jak dotychczas wykorzystywany w sposób należyty. Jednym z czynników warunkujących powodzenie inwestycji w zakresie OZE czy termomodernizacji tak na szczeblu samorządowym, jak i w gospodarce mieszkaniowej jest dostęp do kapitału, a ten zapewnić mogą w znacznej mierze banki. I właśnie te grupy interesariuszy zostały objęte badaniem, realizowanym przez ekspertów WIB. Spośród respondentów 21 stanowiły gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których proces przemian energetycznych postępuje relatywnie najwolniej, 24 ankietowanych to instytucje z sektora mieszkaniowego, sektor bankowy reprezentowało zaś 11 podmiotów, z czego sześć stanowiły banki spółdzielcze, a pięć komercyjne. Na jakie problemy zwracali uwagę uczestnicy badania? W przypadku gminnych przedsięwzięć OZE główną przeszkodę stanowią skomplikowane przepisy prawa, które na domiar złego podlegają ciągłym fluktuacjom. Na kolejnym miejscu znalazły ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: