Wydarzenia i Opinie | Webinarium PAB-WIB | Ku racjonalnej polityce mieszkaniowej

BANK 2021/04

Sytuacja na polskim rynku nieruchomości tuż po zakończeniu II wojny światowej w pełni zasługiwała na miano nędzy mieszkaniowej. Pół wieku później polski parlament oficjalnie ogłosił klęskę polityki prowadzonej w tym zakresie. Obecnie deficyt mieszkaniowy szacowany jest nawet na 2 mln lokali, a stan techniczny wielu nieruchomości określić należy jako katastrofalny.

Fot. faber14/stock.adobe.com

Sytuacja na polskim rynku nieruchomości tuż po zakończeniu II wojny światowej w pełni zasługiwała na miano nędzy mieszkaniowej. Pół wieku później polski parlament oficjalnie ogłosił klęskę polityki prowadzonej w tym zakresie. Obecnie deficyt mieszkaniowy szacowany jest nawet na 2 mln lokali, a stan techniczny wielu nieruchomości określić należy jako katastrofalny.

Dlaczego tak trudno o radykalną poprawę w obszarze kluczowym dla funkcjonowania społeczeństwa? Jedną z przyczyn jest jednostronny model polityki mieszkaniowej, skoncentrowany wyłącznie na wspieraniu zakupu lokali na własność, przy niemal całkowitym pominięciu takich obszarów, jak budownictwo komunalne czy najem długoterminowy. Dodatkowo wsparcie dla mieszkalnictwa ma charakter wyjątkowo nietrwały i niekonsekwentny, czego dowodem może być pojawianie się coraz to nowych inicjatyw, takich jak „Rodzina na Swoim”, „Mieszkanie dla Młodych” czy „Mieszkanie Plus”, zamiast realizacji przedsięwzięć o charakterze długofalowym.

Poszczególne programy nie są w stanie przetrwać dłużej niż kilka lat – przypomniał dr Andrzej Banasiak, koordynator Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości, podczas webinarium poświęconego ocenie mechanizmów wsparcia budownictwa mieszkaniowego w Polsce i perspektywom dla tego rodzaju inicjatyw. O wielowymiarowym charakterze polityki mieszkaniowej wspomniał podczas inauguracji wydarzenia Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Podkreślił, że dom i mieszkanie ma znaczenie nie tylko z punku widzenia gospodarczego, ale również społecznego i ekologicznego, stanowiąc swoisty wyznacznik cywilizacji. To właśnie budownictwo mieszkaniowe odgrywa istotne znaczenie w realizacji strategii rozwojowych zarówno na poziomie krajowym, europejskim, jak i globalnym, wpisując się w przyszłościowe scenariusze typu „Zielony Ład” czy program „Czyste Powietrze”.

Polska w gronie maruderów

Niedobór lokali mieszkalnych w Polsce stanowi po części dziedzictwo burzliwej historii naszego kraju – przekonywała podczas webinarium prof. Ewa Kucharska-Stasiak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego, współtwórczyni raportu poświęconego tej problematyce, przygotowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego WIB. Zapóźnienie gospodarcze, jakie stało się udziałem Polski po 123 latach niewoli zaborowej powodowało, że jeszcze w latach 30. XX w. na 1000 mieszkańców przypadało jedynie 200 mieszkań, co było wskaźnikiem o 20% niższym niż w Niemczech i o 15% gorszym aniżeli w Wielkiej Brytanii. Dalsze pozycje od Polski zajmowały kraje Półwyspu Bałkańskiego, a także Hiszpania i Portugalia.

Dziś te dwa państwa są liderami pod względem liczby lokali na 1000 mieszkańców – wskazała prof. Kucharska-Stasiak. Tymczasem Polska w dalszym cią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: