Wydarzenia: Instytucje pożyczkowe umacniają pozycję na rynku consumer finance

BANK 2018/07

W otwarciu Kongresu Sektora Pożyczkowego uczestniczyli prezesi trzech organizacji – Monika Zakrzewska z Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Jarosław Ryba, reprezentujący Polski Związek Instytucji Pożyczkowych oraz Andrzej Roter z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).

Wśród ponad 280 uczestników VII edycji kongresu nie zabrakło przedstawicieli sektora bankowego, pośrednictwa finansowego, zarządzania wierzytelnościami i informacją, sektora fintech, doradztwa strategicznego, prawnego, podatkowego. Uczestniczyli w nim także członkowie instytucji publicznych, w tym Biura Rzecznika Finansowego, UOKiK, GUS. Tak liczna i różnorodna reprezentacja interesariuszy pozwoliła na rzeczową i merytoryczną dyskusję o wyzwaniach, przed jakimi stoi ten sektor, z wielu różnych perspektyw.

Perspektywy rozwoju

Punktem wyjścia do rozważań był panel pt. „Sektor finansowy i rynek pożyczkowy – szanse i wyzwania”. Uwarunkowania makroekonomiczne – a zwłaszcza czynniki ryzyka, związane ze wzrostem gospodarczym i inflacją – są ważne dla wszystkich uczestników sektora finansowego. Temu właśnie poświęcił uwagę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: