Wydarzenia: Instytucje pożyczkowe umacniają pozycję na rynku consumer finance

BANK 2018/07

W otwarciu Kongresu Sektora Pożyczkowego uczestniczyli prezesi trzech organizacji – Monika Zakrzewska z Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Jarosław Ryba, reprezentujący Polski Związek Instytucji Pożyczkowych oraz Andrzej Roter z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).

W otwarciu Kongresu Sektora Pożyczkowego uczestniczyli prezesi trzech organizacji – Monika Zakrzewska z Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Jarosław Ryba, reprezentujący Polski Związek Instytucji Pożyczkowych oraz Andrzej Roter z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).

Wśród ponad 280 uczestników VII edycji kongresu nie zabrakło przedstawicieli sektora bankowego, pośrednictwa finansowego, zarządzania wierzytelnościami i informacją, sektora fintech, doradztwa strategicznego, prawnego, podatkowego. Uczestniczyli w nim także członkowie instytucji publicznych, w tym Biura Rzecznika Finansowego, UOKiK, GUS. Tak liczna i różnorodna reprezentacja interesariuszy pozwoliła na rzeczową i merytoryczną dyskusję o wyzwaniach, przed jakimi stoi ten sektor, z wielu różnych perspektyw.

Perspektywy rozwoju

Punktem wyjścia do rozważań był panel pt. „Sektor finansowy i rynek pożyczkowy – szanse i wyzwania”. Uwarunkowania makroekonomiczne – a zwłaszcza czynniki ryzyka, związane ze wzrostem gospodarczym i inflacją – są ważne dla wszystkich uczestników sektora finansowego. Temu właśnie poświęcił uwagę dr ­Jarosław ­Janecki, główny ekonomista Societe Generale Corporate & Investment Banking Polska. Wzrost kosztów pracowniczych, rosnące oczekiwania inflacyjne, zatory płatnicze oraz wysoki udział konsumpcji w strukturze wzrostu PKB – to kluczowe czynniki wewnętrzne, jakie należy uwzględnić przy prognozowaniu wzrostu gospodarczego.

Jeszcze większe znaczenie mają czynniki zewnętrzne, takie jak: wzrost kosztów surowców energetycznych, mocny dolar amerykański oraz duża skala zmienności na międzynarodowych rynkach finansowych. Oczywiście dla świata finansowego kluczowe znaczenie ma inflacja. Obecnie mamy do czynienia z unikalnym zjawiskiem, jakim jest niska inflacja w połączeniu z niskim bezrobociem oraz wysoką stopą wzrostu. Rację należy w tym miejscu przyznać prezesowi NBP, który mówi o cudzie gospodarczym i zapowiada kontynuację dotychczasowej polityki stóp procentowych. O tym, jakie ma to znaczenie dla banków i instytucji pożyczkowych, nie trzeba przypominać.

Instytucje pożyczkowe nie mają dostępu do tak zróżnicowanych źródeł finansowania jak banki. Miejscem pozyskania funduszy na finansowanie udzielania pożyczek jest m.in. rynek obligacji korporacyjnych. W swojej prezentacji scharakteryzował go Mateusz Mucha, dyrektor Departamentu Obligacji, wiceprezes zarządu Navigator Debt Advisory Sp. z o.o. Jego zdaniem, najczęściej wykorzystywanym instrumentem w finansowaniu działalności pożyczkowej jest właśnie emisja obligacji. Potwierdzają to dane – spółki z sektora pożyczkowego przeprowadziły emisje o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych. – W najbliższym czasie przeprowadzenie nowych emisji obligacji może być jednak mocno utrudnione za sprawą bardzo poważnych perturbacji spółki Getback, która była bardzo aktywna na tym rynku, w szczególnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: