Wydarzenia: Intranet w Grupie BPS

NBS 2018/01

Portal intranetowy dla pracowników Banku BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych działa już od ponad pół roku. Widoczne dziś efekty są wynikiem zaangażowania wielu pracowników, nie tylko Banku BPS, ale również spółki IT BPS.

Skuteczne i przyjazne narzędzie nowoczesnej komunikacji

Zanim wymyślono intranet, w przedsiębiorstwach odbywały się co chwila spotkania pracowników z kierownictwem, a najświeższe infor­macje udostępniano w zakładowych gablotach i gazetkach. Ten sposób ko­munikacji jest już dziś anachroniczny. W szybko zmieniającym się otoczeniu rośnie potrzeba bezpośredniego i nie­zwłocznego docierania do pracowni­ków z informacją o istotnych dla funk­cjonowania i kondycji firmy zmianach przepisów, wewnętrznych procedur, o nowościach produktowych czy dzia­łaniach marketingowych. Rosną także oczekiwania samych pracowników odnośnie dostępu do informacji i efek­tywności komunikacji.

Te potrzeby realizuje intranet, czy­li platforma komunikacji wewnątrz­firmowej dostępna dla pracowników. Dostęp do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: